Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

H σημερινή επέτειος της 21ης Απριλίου μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε συγκρίσεις..........H σημερινή επέτειος της 21ης Απριλίου μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ έξι ετών (1967-1973) διακυβερνήσεως της χώρας από τον Συνταγματάρχη Γεώργιο Παπαδόπουλο και 42 ετών (1974-2016) διακυβερνήσεως της χώρας από τους πολιτικάντηδες των κομμάτων.
ΕΠΙ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ:
Κυβέρνησαν την Ελλάδα Αξιωματικοί πολυπαρασημοφορημένοι στα πεδία των μαχών όπου συνεχώς πολεμούσαν υπέρ της Πατρίδος από το 1940-1949.
2. Η εγκληματικότης είχε εκμηδενιστεί. Οι περισσότερες φυλακές είχαν υψώσει λευκή σημαίαν, που εσήμαινε ότι ουδείς εκρατείτο.
3. Δεν υπήρχε δημόσιο χρέος.
4. Δεν υπήρχε έλλειμμα στους προυπολογισμούς.
5. Αι Ένοπλαι Δυνάμεις ήταν πανίσχυροι, εξωπλισμένοι με πολλά σύγχρονα όπλα που εξησφάλιζαν υπεροπλίαν έναντι της Τουρκίας.
6. Δεν υπήρχε πρόβλημα μεταναστών.
7. Τα ναρκωτικά είχαν εξαφανισθεί.
8. Το κράτος ήτο άριστα ωργανωμένον.
9. Ανεπτύχθη στο έπακρον ο αθλητισμός.
10. Πλήθος επενδύσεων είχε πραγματοποιηθεί.
11. Είχε ολοκληρωθεί ο εκβιομηχανισμός της Ελλάδος.
12. Επεβλήθη πλήρης οικονομική σταθερότης και ανάπτυξις , ώστε η Ελλάδα ετιμήθη με το βραβείον του ΟΟΣΑ.
13. Η ανεργία ήτο ανύπαρκτος.
14. Όλαι αι δημοσίου ενδιαφέροντος επιχειρήσεις ήτο κερδοφόρες.
15. Εχαρίσθησαν όλα τα αγροτικά χρέη.
16. Υπερεχρηματοδοτήθη η Εθνική Παιδεία.
17. Διεδόθησαν τα ιδανικά, παιδεία, εργασία, δηλαδή υπήρχε μέλλον.
18. Επεκράτει στην κοινωνία η απόλυτος ασφάλεια.
19. Η νεολαία είχε ιδανικά, παιδεία, εργασία , δηλαδή μέλλον.
20. Το κράτος είχε κύρος και γόητρον στο εξωτερικόν.
ΕΠΙ ΤΗΣ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ":
Εάν και γνωρίζετε την κατάσταση, θα συνοψίσωμεν μερικά από τα κατορθώματα (!) των εξουσιαστών μας.
1. Κυβερνούν την Ελλάδα πολιτικάντηδες άεργοι, κηφήνες, καταχραστές του δημοσίου χρήματος, κοινοί ψεύτες.
2. Η εγληματικότητα είναι ανεξέλεγκτη.
3. Το δημόσιο χρέος πλησιάζει τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ.Ουδείς λέγει πού πήγαν τα χρήματα.
4. Το έλλειμα, κατέστη και αυτό ανεξέλεκτον.
5. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας εξασθενούν, διότι οι πολιτικάντηδες τις υποτιμούν,τις δυσφημούν και τις αποδυναμώνουν.
6. Η μαζική εισβολή ξένων διαλύει την Ελληνική φυλή.
7. Η Ελλάς έρχεται πρώτη εις θανάτους νέων από ναρκωτικά.
8. Το κράτος είναι ξέφραγο αμπέλι, αφού δεν ξέρει ακόμη πόσους υπαλλήλους έχει...
9. Ο αθλητισμός υστερεί και σταμάτησε η ανάπτυξις του που άρχισε από την… Χούντα.
10. Ουδεμία ξένη επένδυσις γίνεται εις την Ελλάδα.
11. Η εκβιομηχάνισις έπαυσε και μεγάλες βιομηχανίες έφυγαν από τη χώρα.
12. Δεν υπάρχει οικονομική σταθερότης και το κράτος τελεί υπό την εποπτεία του ΟΟΣΑ.
13. Η ανεργία φτάνει το 40 %.
14. Όλες οι δημοσίου ενδιαφέροντος επιχειρήσεις είναι ζημιογόνοι, χρεωκοπημένες.
15. Οι αγρότες λόγω χρεών έχουν υποθηκεύσει όλην την γην με κίνδυνο ξένοι να γίνουν κύριοι Ελληνικής γης.
16. Η εθνική παιδεία έπαυσε να είναι εθνική και υποχρηματοδοτείται, ώστε κλείνουν εκπαιδευτικά ιδρύματα.
17. Καταπολεμείται ο Ελληνοχριστιανικός Πολιτισμός διά του πολυπολιτισμού και του αφελληνισμού.
18. Δεν υπάρχει ασφάλεια στην κοινωνία.
19. Η νεολαία έχει εγκαταλειφθεί και στερείται ιδεωδών, παιδείας και εργασίας.
20. Το κράτος έχει διασυρθεί διεθνώς ως κράτος διεφθαρμένο που ετέθη υπό τον έλεγχο του Δ.Ν.Τ.
Καημένη Πατρίδα, ποιοι σε κυβερνούν...
Καημένε Λαέ που τους ανέχεσαι...

21/04/1967 -Δεν Ηταν Χούντα - Ηταν Επανάσταση