Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

«Οι Eυρωπαϊκές Oδηγίες καταστρέφουν τους αγροτικούς συνεταιρισμούς της Ελλάδας» - Γιάννης Σαχινίδης