Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Τι είναι προδοσία και ποιος είναι ο προδότης. Αυτοί είναι οι νόμοι της δημοκρατικής Αθήνας.


Αποτέλεσμα εικόνας για Τι είναι προδοσία και ποιος είναι ο προδότης Εικόνα από : http://www.antinews.gr/action.read/kleidarotrupa/mauriste-tous-prodotes-tis-nd/11.106179

 Αυτοί είναι οι νόμοι της δημοκρατικής Αθήνας. Όσοι λοιπόν υποστηρίζουν πως είναι Δημοκράται οφείλουν να υποστηρίζουν και την εφαρμογή των νόμων Περί Προδοσίας.
Προδοσία είναι κάθε παράβλεψις των συμφερόντων της πατρίδας. Είναι η συνεννόησις με τον εχθρό, η παράδοσις στόλου, φρουρίου, η εγκατάλειψις θέσεως, η παρακοή σε διαταγές και κάθε παράβασις των δημοσίων καθηκόντων. Προδοσία επίσης θεωρείται, οι υποσχέσεις με ψευδείς πληροφορίες και η αθέτησις κάποιου ειδικού ψηφίσματος. Η μη εκτέλεσις όλων εκείνων των καθηκόντων που οφείλει ένας χρηστός πολίτης. Προδότης είναι αυτός που δειλιάζει στον πόλεμο και αθετεί τον όρκο του σαν πολίτης, Το έγκλημα της προδοσίας ορίζεται από τους νόμους της πολιτείας. Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγούνται οι προδότες και οι συνωμότες. Εις την Αθήνα τον κάθε ένα που επεδίωκε να καταλύσει το πολίτευμα, μπορούσε κάθε πολίτης να θανατώσει χωρίς ποινή. Κάθε ένας πολίτης ήταν υποχρεωμένος να φονεύει τον προδότη και ο φονέας είχε την αξίωση τιμών και αμοιβών κατά τον νόμο. Η περιουσία των προδοτών που καταδικάζοντο σε θάνατο εδημεύετο και τα σπίτια τους κατεδαφίζοντο. Απαγορεύετο να θαύονται τα σώματά τους στην πατρίδα και τα έριχναν στην μεθόριο της πόλης. Τα παιδιά των προδοτών ακολουθούσαν την τύχη των πατέρων τους. Οι προδόται θεωρούντο άτιμοι και εδικάζοντο και μετά θάνατον. Του καταδικασθέντος μετά θανατον, εξορύσσοντο τα οστά και τα έριχναν έξω από την πόλη. 


ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

 Ελλας
 Georgios Grigoromihelakis