Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

«Απ’ ευθείας αναθέσεις για το προσφυγικό δίχως κανένα έλεγχο νομοθετεί η κυβέρνηση.»


Απ’ ευθείας αναθέσεις για το προσφυγικό δίχως κανένα έλεγχο νομοθετεί η κυβέρνηση

Οι «σκοτεινές» διατάξεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, την ώρα που μάλιστα η συζήτηση για την Διαφάνεια βρίσκεται στο απόγειό της.
Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή (και πρόκειται να συζητηθεί σήμερα και να ψηφιστεί αύριο) για το προσφυγικό η κυβέρνηση φέρνει διάταξη, σύμφωνα με την οποία μπορεί να προβεί σε απ’ ευθείας αναθέσεις δίχως τη διενέργεια ελέγχου της νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και χωρίς προηγούμενη δημοσίευση!

Για του λόγου του αληθές σύμφωνα με την σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους: «Για τη διαχείριση των μικτών μεταναστευτικών ροών οι Αναθέτουσες αρχές που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών με ανοικτές διαδικασίες ή με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, και χωρίς τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας των συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο»!
Με άλλα λόγια το αρμόδιο Υπουργείο θα μπορεί πλέον να δίδει χρήματα σε εταιρείες ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, δίχως κανείς να ελέγχει τίποτα και φυσικά χωρίς αργότερα να υπάρξουν συνέπειες για όσους έχουν βάλει την υπογραφή τους.
Αλέξανδρος Διαμάντης
http://www.liberal.gr/