Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Μια Μεσόγειος γεμάτη Ελληνική Ιστορία

Η ΛΙΣΤΑ ΜΟΥ: Μια Μεσόγειος γεμάτη Ελληνική Ιστορία: Μια μικρή περιήγηση στα αξιοθέατα των διαφόρων λαών, θα μας κάνει για άλλη μια φορά να συνειδητοποιήσουμε την σημασία που είχε κάποτε ο Ελλη...