Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ

Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ:       ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ Ο  Αισχύλος γεννήθηκε στην Ελευσίνα το 525π.Χ  και πέθανε στη Γέλα της Σικελίας456π.Χ,.  Σύμφωνα με  τον ‘...