Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΓΙΝΕ ΠΛΑΣΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.. - από το έργο «Paedeia» του W. Jaeger

Αποτέλεσμα εικόνας για Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΓΙΝΕ ΠΛΑΣΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.. - από το έργο «Paideia» του W. Jaeger  Αποτέλεσμα εικόνας για Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΓΙΝΕ ΠΛΑΣΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.. - από το έργο «Paideia» του W. Jaeger


Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΓΙΝΕ ΠΛΑΣΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ..
Απόσπασμα από το εισαγωγικό κεφάλαιο από το έργο «Paedeia» του W. Jaeger, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο βιβλίο Ο Φόβος της Ελευθερίας, Δοκιμές Ανθρωπισμού, σε επιμέλεια, εκλογή κειμένων και εισαγωγή του Δ. Ν. Μαρωνίτη, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1971.
Ο Έλληνας είναι φιλόσοφος ανάμεσα στους λαούς. Η θεωρία της ελληνικής φιλοσοφίας είναι από μιας αρχής δεμένη με την καλλιτεχνική δημιουργία και την ποίηση.
Περιλαμβάνει όχι μόνο το ορθολογικό στοιχείο, που σ’ αυτό πρώτα πηγαίνει ο νους μας, αλλά, όπως μας διδάσκει η ετυμολογία της λέξης, και το στοιχείο της θέασης, που συλλαμβάνει το αντικειμενικό πάντοτε ως σύνολο στην «ιδέα» του, δηλαδή στην ειδωμένη του μορφή.
Μολονότι έχουμε πλήρη επίγνωση των κινδύνων που συνεπάγεται μια τέτοια γενίκευση και ερμηνεία «του προτέρου δια του υστέρου», δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη διαπίστωση ότι η Πλατωνική Ιδέα (που είναι ένα εντελώς μοναδικό, αποκλειστικά ελληνικό νοητικό σχήμα) μας προσφέρει ένα κλειδί για τη δημιουργικότητα του ελληνικού πνεύματος και σε άλλους τομείς· ειδικότερα, (η συσχέτιση έγινε ήδη στην αρχαιότητα) η πλατωνική ιδέα ως έκφραση και κυρίαρχη τάση της ελληνικής τέχνης να δημιουργεί μορφές.
Η παρατήρηση όμως ισχύει εξίσου και για τις τέχνες του λόγου, όσο και για την ουσία του μορφοποιημένου ελληνικού πνεύματος γενικά.
Ακόμη και η κοσμοθεωρία των παλιών φυσικών φιλοσόφων εκφράζει μια τέτοια άποψη σε αντίθεση με τη λογιστική και πειραματική φυσική της σημερινής εποχής· δεν είναι δηλαδή απλό άθροισμα επιμέρους παρατηρήσεων και μεθοδική αφαίρεση, αλλά κάτι πολύ βαθύτερο: ερμηνεία των λεπτομερειών με τη βοήθεια της συνολικής εικόνας, που δίνει στην καθεμιά από αυτές τη θέση και το νόημά της ως μέρους ενός συνόλου.
Με βάση αυτή την ίδια τάση για δημιουργία ιδεών πρέπει να αντιδιαστείλουμε τα μαθηματικά και τη μουσική των Ελλήνων από τα μαθηματικά και τη μουσική παλαιότερων λαών, όσο τουλάχιστον μπορούμε να ξέρουμε.
Και η ξεχωριστή θέση του ελληνισμού μέσα στην ιστορία της ανθρώπινης παιδείας στηρίζεται πάνω στα ίδια ειδικά χαρακτηριστικά της εσωτερικής του οργάνωσης: από το ένα μέρος στην κυρίαρχη πλαστική τάση του (που από αυτήν οδηγημένος ο Έλληνας αντιμετωπίζει όχι μόνο το καλλιτεχνικό του έργο, αλλά και τα βιολογικά του προβλήματα)· από το άλλο πάλι στο φιλοσοφικό του δαιμόνιο (που συλλαμβάνει το καθολικό σε ό,τι αφορά τους κρυμμένους στο βάθος της ανθρώπινης φύσης νόμους, και τους κανόνες της ατομικής ψυχαγωγίας και της κοινωνικής οργάνωσης οι οποίοι πηγάζουν από εκείνους).
Γιατί ακριβώς το καθολικό, ο Λόγος, επέχει για την ουσία του πνεύματος την ίδια θέση που επέχει ο νόμος για την πόλη: είναι κοινός για όλους σύμφωνα με τη διεισδυτική ενόραση του Ηράκλειτου.
Η απόλυτη γνώση των αρχών της φύσης, που κυβερνούν την ανθρώπινη ζωή, και των εγγενών νόμων, σύμφωνα με τους οποίους λειτουργούν οι σωματικές και πνευματικές δυνάμεις του ανθρώπου, πρέπει να απέκτησε όλο της το νόημα από τη στιγμή που οι Έλληνες αντιμετώπισαν το πρόβλημα της παιδείας.
Η ένταξη όλων αυτών των γνώσεων με τη δημιουργική τους δύναμη στην υπηρεσία της παιδείας και η διάπλαση αληθινών ανθρώπων, με τον ίδιο τρόπο που ένας αγγειοπλάστης δίνει μορφή στον πηλό κι ένας γλύπτης στο λίθο, να μια τολμηρή και δημιουργική ιδέα, που μπορούσε να ωριμάσει μόνο στον νου αυτού του καλλιτέχνη και στοχαστή λαού.
Το υψηλότερο έργο τέχνης που έθεσε σκοπό του να δημιουργήσει ο Έλληνας, ήταν ο ζωντανός άνθρωπος.
Γιατί πρώτος αυτός διαισθάνθηκε ότι και η παιδεία πρέπει να είναι μια διαδικασία συνειδητής οικοδόμησης: χαλεπὸν χερσίν τε καὶ ποσὶ καὶ νόωι τετράγωνον ἄνευ ψόγου τετυγμένον, έτσι περιγράφει ένας Έλληνας ποιητής της εποχής του Μαραθώνα και της Σαλαμίνας την ουσία της αληθινής ανδρικής αρετής, που είναι τόσο δύσκολο, λέει, να την κατακτήσεις.
Τότε μόνον ανταποκρίνεται η λέξη μόρφωση στο αληθινό της περιεχόμενο, όταν την καταλάβουμε με το νόημα που παίρνει για πρώτη φορά στον Πλάτωνα: ως «πλαστική» έκφραση της παιδαγωγικής πράξης.
Η γερμανική λέξη Bildung φανερώνει εντελώς παραστατικά την ουσία της παιδείας στην ελληνική – στην πλατωνική της εκδοχή· κλείνει μέσα της την αναφορά στην καλλιτεχνική δημιουργία μορφών, στην πλαστικότητα δηλαδή, όπως επίσης και στην πρότυπη εικόνα που βρίσκεται στον νου του παιδαγωγού – στην «ιδέα», στον «τύπο».
Οπουδήποτε η ίδια σκέψη ξανακάνει την εμφάνιση της αργότερα, πρόκειται για ελληνική κληρονομιά και μάλιστα εμφανίζεται εκεί πάντα, όπου το ανθρώπινο πνεύμα αναπολεί την αληθινή ουσία της αγωγής ως προγύμνασης για συγκεκριμένους εξωτερικούς σκοπούς.
Το γεγονός ωστόσο ότι οι Έλληνες διαισθάνθηκαν πόσο μεγάλο και βαρύ είναι το έργο τούτο, και του δόθηκαν ολόψυχα και υποδειγματικά, είναι μια ανεξάρτητη πραγματικότητα, που δεν εξηγείται ούτε με τη βοήθεια της καλλιτεχνικής ματιάς ούτε από την «θεωρητική» ιδιοσυγκρασία τους.
Από τότε κιόλας που έχουμε τα πρώτα ίχνη των Ελλήνων, βρίσκουμε τον άνθρωπο να στέκει στο κέντρο της σκέψης τους:
Οι ανθρωπομορφικοί θεοί· η απόλυτη κυριαρχία του προβλήματος της απεικόνισης του ανθρώπου, που τη συναντούμε στην ελληνική πλαστική και ιδίως στην αγγειογραφία· η συνακόλουθη μετατόπιση της φιλοσοφίας από το πρόβλημα του κόσμου στον προβληματισμό του ανθρώπου, που κορυφώνεται με τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη· η ποίηση, της οποίας το ανεξάντλητο θέμα, (από τον Όμηρο και διαμέσου των αιώνων) παραμένει ο άνθρωπος με όλο το μοιραίο βάρος της λέξης· τέλος, η ελληνική πόλη, που την ουσία της συλλαμβάνει μόνο όποιος την καταλαβαίνει ως παιδαγωγό του ανθρώπου και της συνολικής του ζωής· όλα αυτά είναι ανταύγειες της ίδια φλόγας.
Είναι εκφράσεις μιας ανθρωποκεντρικής αίσθησης της ζωής, που δεν αναλύεται άλλο ή που δεν ερμηνεύεται, αλλά διαπερνά κάθε δημιούργημα του ελληνικού πνεύματος. Έτσι ο Έλληνας έγινε, ανάμεσα στους λαούς, πλάστης ανθρώπων
https://the500euros.wordpress.com/…/%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE…/  

Δήλεια Δέσποινα Τραμουντάνη

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

Γιατί πιέζουν μόνο την Ελλάδα για τα χρέη της και όχι άλλες χώρες που χρωστάνε περισσότερα;world debts 

Το κείμενο που ακολουθεί, παρατίθεται για προβληματισμό και εξαγωγή προσωπικών συμπερασμάτων, από την εύλογη απορία: Γιατί οι δανειστές μας (τράπεζες τοκογλύφοι) ζητάνε επιτακτικά από την Ελλάδα την αποπληρωμή ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ του χρέους της, ενώ την ίδια στιγμή κάνουν τα στραβά μάτια για άλλες χώρες των οποίων το χρέος δεν είναι απλώς μεγαλύτερο, αλλά μερικές φορές είναι και πολλαπλάσιο του Ελληνικού;

Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα, για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει με τους δανειστές μας:
Έχετε δανείσει 100 ευρώ σε έναν με μισθό 100 ευρώ και 500 ευρώ σε κάποιον με μισθό 1000 ευρώ. Ο πρώτος σας χρωστάει το 100% του μισθού του, ενώ ο δεύτερος σας χρωστάει το 50% του μισθού του.
Βάσει ποιας λογικής θα κυνηγούσατε τον πρώτο που αδυνατεί να πληρώσει το χρέος του και θα αφήνατε τον δεύτερο που ΜΠΟΡΕΙ να πληρώσει;
Γιατί προσπαθείτε να πάρετε τα 100 και όχι τα 500;
Αυτό ακριβώς είναι που συμβαίνει με το ΔΝΤ.
Είδα στο διαδίκτυο τον κατάλογο με τα χρέη όλων των χωρών της γης. Ενδεικτικά:
Η Γερμανία με 5 τρις έλλειμμα έχει χρέος στο 155% του ΑΕΠ της.
Η Γαλλία πάλι με 5 τρις έχει χρέος στο 188% του ΑΕΠ της.
ΟΙ ΗΠΑ με 13 τρις έλλειμμα έχει χρέος στο 94% του ΑΕΠ της.
Οπότε είναι προφανές ότι δεν έχει τόση σημασία το μέγεθος του χρέους όσο το ποσοστό του επί του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος.
.
Μετά από μερικές ματιές στον πίνακα προκύπτουν κάποιες απορίες:
>
Ερώτηση 1. Πως γίνεται και ενώ το Λουξεμβούργο, η Αγγλία, η Ελβετία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Δανία και η Αυστρία έχουν ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ποσοστό χρέους από εμάς, αυτοί να ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ σώσιμο, αλλά αντίθετα έρχονται να σώσουν εμάς;
.
Ερώτηση 2. Πως γίνεται το Αφγανιστάν με περίπου μισόν αιώνα συνεχείς πολέμους να έχει μόνο 23% του ΑΕΠ του χρέος, την στιγμή που ξέρουμε ότι ένας πόλεμος μερικών ημερών μπορεί να ” ξετινάξει” μία χώρα;
.
Ερώτηση 3. Πως γίνεται να χρωστάνε 29% το Κουβέιτ, 54% το Μπαχρέιν και τα Αραβικά εμιράτα 56% την στιγμή που είναι παγκόσμιοι προμηθευτές πετρελαίου;
.
Ερώτηση 4. Πως γίνεται στην Ελβετία με 271% χρέος, μία απλή καθαρίστρια σε νοσοκομείο (περίπου το 2000) να πληρώνεται με 2000 ευρώ μισθό όσα έπαιρνε την ίδια στιγμή (στα βρώμικα καρβουνο-εργοστάσια της ΔΕΗ) ένας «υψηλόμισθος» τεχνικός, ανώτερης στάθμης εκπαίδευσης, ενταγμένος στα υπερ-βαρέα/ανθυγιεινά με 25 χρόνια προϋπηρεσία;
.
Ερώτηση 5. Πως γίνεται η Νορβηγία με 143% χρέος να μην έχει πρόβλημα και να μην χρειάζεται σώσιμο ή περικοπές;
Ένα πραγματικό παράδειγμα από εκεί:
Mετακόμισε στην Νορβηγία κάποιος πριν δύο χρόνια.
Προσέξτε τώρα τι «έπαθε» εκεί.
α) Έπιασε δουλειά σε κουζίνα εστιατορίου σαν ανειδίκευτος και έπαιρνε 2.500 ευρώ* τον μήνα μισθό!
*ΒΜΡ>Βέβαια, Νορβηγία, Ελβετία κλπ έχουν ‘άλλο κόστος ζωής. Μην συγκρίνουμε με τα εδώ δεδομένα, όταν 1 νορμάλ ενοίκιο στις χώρες αυτές μπορεί να απαιτεί 1.000-1,500€.

β) Μετά τρεις μήνες στην δουλειά δήλωσε ότι ήταν «ψυχικά κουρασμένος» και του έδωσαν αμέσως άδεια 15 ημερών.
γ) Με τις επιστροφές φόρων (κάτι σαν το δικό μας δώρο) πήγε μαζί με την γυναίκα του στο Θιβέτ διακοπές.
δ) Τώρα είναι άνεργος (με την δικαιολογία ότι ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΡΕΣΕ εκεί που δούλευε!) και για δύο χρόνια παίρνει 1700 ευρώ τον μήνα.
.
Ερώτηση 6. Γιατί οι παγκόσμιοι δανειστές δεν ανησυχούν μήπως χάσουν τα 13, 5 τρις που χρωστάνε οι ΗΠΑ, τα 2 τρις που χρωστάει το Λουξεμβούργο, τα 9 τρις που χρωστάει η Αγγλία (κλπ, κλπ) αλλά ανησυχούν για τα 500 δις που χρωστάμε εμείς;
.
Ερώτηση 7. Πως γίνεται και ολόκληρος ο πληθυσμός της γης χρωστάει το 98% των χρημάτων του; (Και σε ποιόν τα χρωστάει τελικά;)
.
Ερώτηση 8. Ποιοι έχουν τόσα πολλά ώστε να «αντέχουν» να δανείσουν τόσο πολύ χρήμα;
.
Ερώτηση 9. Πού τα βρήκαν τόσα χρήματα;
.
Ερώτηση 10. Γιατί τα χρήματά τους δεν συμμετέχουν στο ΑΕΠ της χώρας τους;
.
Τελικά μήπως τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η παγκόσμια οικονομία δεν είναι παρά μία τεράστια φούσκα, ενώ το χρήμα είναι ψεύτικο, τυπωμένο στα άδυτα των πολυεθνικών τραπεζών μόνο και μόνο για να επιτευχθεί ένας παγκόσμιος έλεγχος;
Εάν θέλετε να δείτε (καλύτερα) τα χρέη όλων των χωρών, τότε επισκεφθείτε αυτόν τον χώρο:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_external_debt
Πηγή.

https://bluebig.wordpress.com/2013/10/30/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CF%80%CE%B9%CE%AD%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%87%CF%81/ 

Τσίπρας: Ο Μεγαλύτερος προδότης πρωθυπουργός που περασε ποτέ από την ελλαδα μας

Η καταστροφή των αρχαίων ιαματικών πηγών των Θερμοπυλών

Ποιοί εἶναι οἱ νέοι “συμπολίτες” μας; Ἔρχονται ἐδῶ νόμιμα; Καί ποιός καλύπτει τά ἔξοδά τους;


Σουμεγιέ

- Ἡ καλή ἀγωγός τῆς προσφυγοροῆς στή Θράκη
Ὅταν ξεκίνησε ἡ μετατροπή τῆς χώρας μας σέ κέντρο διερχομένων λαθρομεταναστῶν καί προσφύγων, τό λεγόμενο ἑλληνικό κράτος διαμήνυσε μέσῳ ἐπίσημων χειλέων
πολλές φορές ὅτι ἡ Θράκη θά εἶναι ἄβατο γι’ αὐτούς, γιά λόγους εὐνόητους καί σχετιζόμενους μέ τό μουσουλμανικό τους θρήσκευμα. Τότε δειλά δειλά βγῆκαν καί κάποιοι μειονοτικοί νά ζητήσουν τό ...δικαίωμα τῆς περιοχῆς μας στόν ἐποικισμό ἀλλά ὅλοι πίστεψαν ὅτι οἱ κυβερνητικές δεσμεύσεις ἐξακολουθοῦσαν νά ἰσχύουν: κανένας προσφυγομετανάστης δέν θά ἔρθει στή Θράκη. Ἐδῶ καί (τουλάχιστον) ἕναν μήνα ὅμως, βλέπουμε ὅτι κάποιες οἰκογένειες ἔρχονται καί ἐγκαθίστανται στήν Κομοτηνή, μέ τήν προοπτική νά παραμείνουν: νοικιάζουν σπίτια στόν ΒΑ μουσουλμανικό τομέα τῆς πόλης, ἀγοράζουν οἰκοσκευή κτλ. Στήν μειονοτική κοινωνία τῆς πόλης τό θέμα συζητεῖται εὐρύτατα, κόσμος κινητοποιεῖται γιά νά συνδράμει τούς νεήλυδες μέ τρόφιμα καί ροῦχα, εἴδαμε καί τοιχοκολλημένες ἀνακοινώσεις τοῦ (προξενικοῦ) συλλόγου Νεολαίας Χάρμανλικ πού συντονίζει τή συλλογή τῆς βοήθειας (25/4/16)... Ἐμεῖς γνωρίζουμε τουλάχιστον δύο σπίτια πού νοικιάζονται (ἕνα Λυκαβηττοῦ καί Βάκχου γωνία κι ἕνα στό τέρμα ἀδ. Γ΄ τῆς ὁδοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου), πού καί τά δύο σύμφωνα μέ τούς περίοικους τά ἐξασφάλισε γιά ἐνοικίαση - τό πρῶτο ἀπό τόν μουφτή Ξάνθης Σινίκογλου - ἡ Σουμεγιέ Ἰμάμ. Ἡ Ἰμάμ κατάγεται ἀπό τήν Κοτύλη τῆς Ξάνθης, σπούδασε ἀραβική φιλολογία στήν Αἴγυπτο καί διδάσκει Κοράνιο στό τέμενος Μάστανλι, δίπλα στόν ἐπίσης φανατικό ἰσλαμιστή ίμάμη Τζεμίλ. Τό τελευταῖο ἑξάμηνο πρωτοστατεῖ στήν παροχή βοήθειας σέ ὅσους φτάνουν στήν Καβάλα καί ἔγινε εὐρέως γνωστή στίς 16-1-2016 ὅταν μίλησε σέ φοιτητική ἐκδήλωση γιά τούς πρόσφυγες, ἐκ μέρους τῆς Ἐθελοντικῆς Ὁμάδας Ἀλληλέγγυων Ροδόπης. Γράφτηκε ὅτι στό ἐκθεσιακό κέντρο τῆς Νέας Καρβάλης μοίρασε στούς πρόσφυγες 300 γυναικεῖες μαντῆλες (!) καί κρέας “χαλάλ”, πιστοποιημένο δηλαδή γιά χρήση ἀπό μουσουλμάνους. Τώρα πρωτοστατεῖ στή μεταφορά οἰκογενειῶν στή Θράκη (χρησιμοποιεῖ τό τέμενος Μάστανλι ὡς προσωρινή διαμονή τους!), μέ τήν πλειονοτική κοινωνία - Ἀρχές, ΜΜΕ, κόσμο - νά μήν ἔχει ἰδέα! Ποιοί εἶναι οἱ νέοι “συμπολίτες” μας;
Ἔρχονται ἐδῶ νόμιμα; Καί ποιός καλύπτει τά ἔξοδά τους;


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7/5/2016
Συριακή μειονότητα;
Πρίν μιά βδομάδα γράψαμε γιά τό θέμα τῶν Σύριων (;) προσφύγων πού ἔρχονται
καί ἐγκαθίστανται στήν Κομοτηνή χωρίς νά πάρει εἴδηση ἡ τοπική πλειονοτική
κοινωνία. Μάλιστα ἀναφέραμε καί τήν ὑπεύθυνη γιά τήν κατάσταση αὐτή, τήν
Σουμεγιέ Ἰμάμ, πού κάνει μαθήματα Κορανίου στό τέμενος Μάστανλη τῆς ὁδοῦ
Λυκαβηττοῦ. Κάποιους προσωρινά τούς ...στεγάζει ἐκεῖ καί εἶχε καί τό θράσος
νά ζητήσει ἀπό τούς ἁρμόδιους νά χρησιμοποιηθοῦν καί ὅλα τά (22) τεμένη τῆς
πόλης γιά τόν ἴδιο λόγο!
Παρότι ἀναγράψαμε τόσες λεπτομέρειες, πού δέν ἐπιδέχονταν καμμία διάψευση,
δέν εἴδαμε νά ἀναπαράγεται ἤ νά σχολιάζεται πουθενά στόν τοπικό Τῦπο! Μήπως
θεωρεῖται ἔλασσον τό ζήτημα; Εἶναι μήπως λίγα τά περίπου 60 ἄτομα πού ἤδη
ἦρθαν στήν πόλη; Δέν μπορεῖ αὐτό νά ἀποτελεῖ πρόκριμα γιά δεκαπλάσια, ἄς
ποῦμε, ἄτομα τούς ἑπόμενους μῆνες; Καί ἄν μέν πράγματι ἔρχονται νομίμως,
ποιό ἦταν τό νόημα τῶν ἐπίσημων δηλώσεων ὅτι ἡ Θράκη θά μείνει ἐκτός τοῦ
ζητήματος; Ὅτι δέν θά δημιουργηθεῖ ἐδῶ hotspot; Μά τώρα ἴσως εἶναι χειρότερα!
Καί ἄν μέν εἴχαμε ἑλληνικό κράτος, θά μποροῦσε ἡ ἔλευση αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων
νά συνδεθεῖ μέ τήν νομιμότητα καί νά δημιουργήσει ἕναν παράγοντα ἰσορροπίας
στό ἐσωτερικό τῆς μειονότητας ἔναντι τῆς τουρκικῆς παρουσίας. Τώρα ὅμως
ποιός μπορεῖ νά κάνει κάτι τέτοιο, ὅταν πολύ ἁπλούστερα θέματα μένουν ἄλυτα
ἐπί χρόνια;ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΝΩΜΗΣ
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 18ο (περ. Β΄) / ΑΡ. 18 (447)
Ἀντιφωνητὴς

ΠΑΣΧΑ Μάθετε επί τέλους ποιο είναι το Πάσχα «Μηνύματα αφύπνισης του προέδρου της Ομάδας «Ε»

«Μηνύματα  αφύπνισης του προέδρου της Ομάδας «Ε» Έψιλον Αριστοτέλη   Κακογεωργίου για την ανάκτηση της χαμένης Ελληνικής συνείδησης»
Ιστ.www.omada-hepsilon.org, email omadahepsilon1962@gmail.com

Μπορούσατε να διανοηθείτε ποτέ ότι το ΠΑΣΧΑ είναι μια μεγάλη εθνική επέτειος των Εβραίων που συνοδεύεται με γενοκτονία νηπίων, ζώων και το καπέλωμα της ελληνικής Λαμπρής;
Κεφάλαιο 12, εδάφιο 11, «Έξοδος»:«Αυτή θα είναι η γιορτή του «Πάσχα» για     να   τιμήσετε   εμένα  τον   Θεό (Γιαχβέ). Εσείς θα είσθε ζωσμένοι, τη ζώνη σας με τα σανδάλια στα πόδια και  με    το ραβδί στο χέρι».
Καθιερώνεται από τον ίδιο τον Θεό της «Αγίας Γραφής» ως εβραϊκή εθνική επέτειος η οποία διεξάγεται προς τιμή του Θεού Γιαχβέ και η οποία ονομάζεται «ΠΑΣΧΑ» Ο χριστιανισμός δεν μπόρεσε να ανεχτεί την γιορτή των Ολυμπιακών Αγώνων που γινόταν προς τιμή του Θεού πατέρα ΔΙΑ, καθιέρωσε όμως την γιορτή του εβραϊκού «ΠΑΣΧΑ» προς τιμή του Γιαχβέ, τον οποίο κατασκεύασε ο Μωϋσής με την απαρτία του.
Εδάφιο 12 του ίδιου κεφαλαίου: «Εγώ ο Θεός, τη νύχτα του Πάσχα  θα περάσω  μέσα από την Αίγυπτο και θα  θανατώσω κάθε πρωτότοκο στη χώρα. Τα πρωτότοκα  των  ανθρώπων και τα πρωτογέννητα των ζώων.  Εγώ  ο ίδιος ο Θεός θα εκτελέσω την  απόφασή μου ενάντια   σ' όλους   τους    Θεούς     της  Αιγύπτου».
Κεφάλαιο 11, εδάφιο 5, «Έξοδος»: «Κάθε πρωτότοκος γιος  στη χώρα  θα πεθάνει από τον πρωτότοκο του  Φαραώ, το διάδοχο του θρόνου, ως τον  πρωτότοκο   της   δούλης   που εργάζεται  στους  μύλους  κι  ως τα πρωτογέννητα των ζώων.  Θα γίνει τόσος μεγάλος θρήνος σ' ολόκληρη  την Αίγυπτο,   που  όμοιός  του  δεν  έγινε ποτέ στο παρελθόν, ούτε και πρόκειται να γίνει στο μέλλον».
Κεφάλαιο 12, εδάφιο 3, «Έξοδος»: «Η γιορτή του ΠΑΣΧΑ, θα γίνεται Μάρτιο με Απρίλιο και τον μήνα που θα γιορτάζεται το Πάσχα προς τιμή του Θεού θα είναι ο πρώτος μήνας του Χρόνου. Πριν το ΠΑΣΧΑ θα πάρει ο καθένας από ένα αρνί ή κατσίκι για την οικογένειά του. Το αρνί ή το κατσίκι θα είναι αρτιμελές, αρσενικό και ενός έτους».
Κεφάλαιο 12, εδάφιο 6, «Έξοδος»: «Το αρνί ή  το  κατσίκι,   θα   το  κρατήσετε ζωντανό  ως  τη  δεκάτη  Τετάρτη. Το βράδυ  θα  το  σφάξετε.   Έτσι  θα   κάνει όλη η Ισραηλιτική  κοινότητα».
Εδάφιο 7: έξοδος . «Μετά θα πάρετε  λίγο  από   το   αίμα   του και   θα     αλείψετε    τις   δύο  παραστάδες και     το    ανώφλι   της   πόρτας    σε   κάθε σπίτι   που   θα   βρίσκεστε   εσείς    για   να δω και  να   προσπεράσω,   όταν   θα   κάνω  επίθεση να σφάξω τα παιδιά (κεφ.12 εδφ.13)
Κεφάλαιο 12, εδάφιο 25 - 26 και 27, «Έξοδος»: «Όταν  θα μπείτε  στη χώρα  που υποσχέθηκε ο Θεός  να  σας  δώσει,  θα  τηρείτε  αυτή την τελετουργία   της εορτής  του   ΠΑΣΧΑ.  Και  όταν  θα   σας  ρωτάνε  τα παιδιά σας, τι νόημα  έχει  το ΠΑΣΧΑ  για σας θα απαντάτε: -Είναι ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ θυσία για να τιμήσουμε τον  Θεό,   που όταν έσφαζε   τα παιδιά των  Αιγυπτίων,    προσπέρασε  τα  σπίτια  των Ισραηλιτών στην Αίγυπτο και γλίτωσαν οι οικογένειές μας-»
Κεφάλαιο 5, εδάφιο 10, «Ιησούς του Ναυή»:«Οι Ισραηλίτες έμειναν στρατοπεδευμένοι στα Γάλγαλα και γιόρτασαν εκεί, στις πεδιάδες της Ιεριχούς, το ΠΑΣΧΑ, το βράδυ της δεκάτης τέταρτης μέρας εκείνου του μήνα»
Κεφάλαιο 5, εδάφιο 2 και 3, «Ιησούς του Ναυή»:
«Αυτή την ημέρα του ΠΑΣΧΑ, ο «πανάγαθος» Θεός είπε στον Ιησού. - «Φτιάξε κοφτερά μαχαίρια από   πέτρα  και   κάνε  πάλι  περιτομή   στους  Ισραηλίτες για δεύτερη φορά».
Ο Ιησούς, έφτιαξε κοφτερά μαχαίρια από πέτρα κι έκανε περιτομή σ' όλους τους Ισραηλίτες, κοντά στο λόφο των Ακροβυστιών. Η δεύτερη περιτομή έγινε την ημέρα του ΠΑΣΧΑ, για να σιγουρευτεί ο Ιησούς ότι, δεν υπάρχει κανένας απερίτμητος. Διότι σύμφωνα με το εδάφιο 4 και 6 του ιδίου κεφαλαίου, πέθαναν όλοι όσοι την εποχή της εξόδου από την Αίγυπτο, ήταν σε στρατεύσιμη ηλικία, επειδή δεν υπάκουσαν στα λόγια του Θεού.
            Ο Θεός τους, ορκίστηκε ότι, δεν θα έβλεπαν τη χώρα που είχε υποσχεθεί με όρκο στους πατέρες τους. Στη θέση εκείνων έβαλε ο Θεός τα παιδιά τους, τα οποία δεν είχαν περιτμηθεί κατά την διάρκεια της πορείας στην έρημο. Σύμφωνα με το εδάφιο 8 του ίδιου κεφαλαίου, περιτμήθηκε όλος ο λαός και εν συνεχεία έμεινε εκεί ώσπου να επουλωθούν οι πληγές τους. Σύμφωνα δε με το εδάφιο 9, εκφράζει την ικανοποίησή του ο Θεός λέγοντας:
«Σήμερα, ημέρα του ΠΑΣΧΑ αφαίρεσα   την   ντροπή    της Αιγύπτου από πάνω σας».
            Για το λόγο αυτό ονόμασαν τον τόπο εκείνο ΓΑΛΓΑΛΑ που σημαίνει «Αφαίρεση». Όλ' αυτά έγιναν έξω από την Ελληνική πόλη Ιεριχώ και μάλιστα αμέσως μετά την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας.
            Η Ιεριχώ, είχε σχεδόν καταστραφεί και οι διασωθέντες Έλληνες - Κρήτες -Φιλισταίοι, προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες για να επιζήσουν.  Αυτή την ευκαιρία εκμεταλλεύτηκαν οι ηγήτορες των Εβραίων μαζί με το Θεό  Γιαχβέ, τον οποίο λατρεύει και τιμά ο σημερινός Έλληνας, ο κάθε χριστιανός και ο κάθε Μωαμεθανός αλλά και ο κάθε Εβραίος.
Ο « Θεός», είπε στον Ιησού κατά το κεφάλαιο 6, εδάφιο 2 του «Ιησού του Ναυή»:
 «Σου   παραδίνω  την  Ιεριχώ,  το    Βασιλιά της και τους πολεμιστές της στα χέρια σου». Και αφού έλαβε χώρα όλο το κατασκευασμένο σκηνικό του κεφαλαίου 6, κατέληξαν σε συνεργασία με τον Θεό της «Αγίας Γραφής» σύμφωνα με το εδάφιο 21:
«Κάθε τι που υπήρχε στην πόλη, άνδρες και  γυναίκες,  νέοι,  γέροι,  βόδια πρόβατα  και γαϊδούρια, όλα παραδόθηκαν στη  σφαγή».
            Το Πάσχα λοιπόν μας φέρνει μπροστά σε μια ανατριχιαστική θηριωδία που γίνεται από τον ίδιο το Θεό ο οποίος μας επέβαλε να γιορτάζουμε την ημέρα του ΠΑΣΧΑ προς τιμήν του και εμείς πιστοί και υποτελείς εκτελούμε ότι θέλει αυτός ο εγκληματίας Θεός, αλλιώς ίσως έχουμε την τύχη των στρατευσίμων, οι οποίοι πέθαναν κατά την πορεία, επειδή δεν είχαν υπακούσει στον Θεό. (κεφάλαιο 5, εδάφιο 6).
            Αυτή είναι η γιορτή του ΠΑΣΧΑ, σύμφωνα με τα υφιστάμενα κεφάλαια και εδάφια της «Αγίας Γραφής». Αφού λοιπόν αυτό το βιβλίο περιέχει μόνο αλήθειες, δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω τις αναφερόμενες δολιότητες και κακοπραγίες του Θεού των Εβραίων, των Χριστιανών και των Μωαμεθανών.. Αυτή τη φονική μέρα την εξιλέωσαν οι ανθέλληνες πατέρες της εκκλησίας με κάποια ανάσταση, δήθεν του μονογενούς υιού αυτού του εγκληματία Θεού και καπέλωσαν την υπέρλαμπρη γιορτή την αναγέννηση της φύσεως, που συμβολιζόταν με την επιστροφή της όμορφης Περσεφόνης από τον Άδη, κόρη της Δήμητρας και του Δία αλλά συγχρόνως και την ανάσταση του Διόνυσου, του Ορφέα, του Αδώνιδος, του Δία και του Ηρακλή Οι εκκλησιαστικοί Ταγοί, ισχυρίζονται με ειρωνεία και ασέβεια προς τους Θεούς των Ελλήνων ότι, αυτοί ήταν ανύπαρκτοι και όλα είναι παραμύθια. Όμως αντέγραψαν κάθε τι το Ελληνικό χωρίς να κατασκευάσουν κάτι δικό τους; Και αφού αναστήθηκε ένας άνθρωπος δήθεν Θεός, με εβραϊκή ρίζα, γιατί να μην έχει αναστηθεί ένας  θεάνθρωπος με Ελληνική ρίζα όπως αυτοί που αναφέραμε;
            Αυτό το ΠΑΣΧΑ, που είναι καθαρά εβραϊκή εθνική επέτειος, όπως αποδεικνύεται εκ των αναφερομένων, είναι γιορτή αφιερωμένη στο Θεό που απαίτησε ο ίδιος από τους Εβραίους και συμβολίζει το θρήνο της μεγαλύτερης σφαγής που για πρώτη φορά έλαβε χώρα τέτοιου μεγέθους σφαγή στην ανθρωπότητα. Αυτός ο σφαγέας των αθώων και άκακων υπάρξεων, λατρεύεται σήμερα όπως ανάφερα πιο πάνω, από όλες τις αιρέσεις του Ιουδαϊσμού στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και ο Χριστιανισμός, ο οποίος Χριστιανισμός είχε την ευγενέστατη έμπνευση να καπελώσει την μεγάλη ελληνική γιορτή της ΛΑΜΠΡΗΣ που γιόρταζαν οι αρχαίοι Έλληνες όπως ανάφερα. Το καπέλωμα της Ελληνικής παραδοσιακής γιορτής της ΛΑΜΠΡΗΣ πέρασε από την ανθελληνική ορθοδοξία και ρίζωσε στην ψυχή του Έλληνα, ο οποίος έχασε πλέον την ελληνική συνείδηση και γιορτάζει με την ηγεσία της ορθοδοξίας την ίδια φονική γιορτή που γιορτάζεται από κάθε Εβραίο και μάλιστα την ίδια εποχή με το όνομα ΠΑΣΧΑ. Αυτό το Πάσχα, είναι εβραϊκή ονομασία και σημαίνει, «διάκριση των ανθρώπων από το Θεό», διότι ο Θεός έκανε διάκριση μεταξύ των αθώων παιδιών των Αιγυπτίων και των παιδιών των Εβραίων.
            Δεν υπάρχει κανένα «Ελληνικό Πάσχα», υπάρχει μόνο «Ελληνική ΛΑΜΠΡΗ». Ποιος από τους Έλληνες όμως γνωρίζει τι είναι ΛΑΜΠΡΗ και ποιος ακόμη γνωρίζει ότι, την ίδια εποχή, που γιορτάζει σήμερα το εβραϊκό «ΠΑΣΧΑ», συνδεδεμένο με την δήθεν ανάσταση του Ιησού, οι αρχαίοι Έλληνες γιόρταζαν την ανάσταση εκ νεκρών των ετήσιων και αναβλαστικών Θεών, οι οποίοι πέθαιναν πάνω σε σταυρό;
            Ο σταυρός, δεν υπήρξε ποτέ εβραϊκό σύμβολο, αλλά ούτε και εφεύρεση της ορθοδοξίας. Η ορθοδοξία για να καπελώσει με επιτυχία τον Ελληνισμό, ιδιοποιήθηκε και αυτό το σύμβολο, το οποίο ήταν Ελληνικό και συμβόλιζε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, στα οποία διαμελίζονται τα τέσσερα βασικά  στοιχεία του κόσμου που συνιστούν το υλικό σώμα της ανθρώπινης ύπαρξης και τα οποία  είναι ο αέρας, η φωτιά, το νερό και το χώμα.
Πάνω σε σταυρό υφίσταντο μαρτυρικό θάνατο οι ενιαύσιοι Θεοί των Αρχαίων Ελλήνων.
            Αυτό το σύμβολο, καθιερώθηκε από τον Χριστιανισμό ως «ιερό σύμβολο», για να επιφέρει σύγχυση στον Ελληνισμό και το 336 μ.Χ., ανακάλυψε δήθεν η μητέρα του Ρωμαίου Κωνσταντίνου τον Σταυρό. Όλο αυτό το παραμύθι δημιουργήθηκε μετά την σύνοδο την Νίκαιας στην Μ. Ασία, που έλαβε χώρα το 326 μ.Χ., υπό την αιγίδα του Μ. Κωνσταντίνου, ο οποίος μετά αναγνώρισε τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας και απαγόρευσε την Ελληνική θρησκεία με ποινή θανάτου δια σταυρώσεως.
Ο λόγος που η εκκλησία έκανε «Άγιο», έναν ανθέλληνα, έναν απάνθρωπο, ήταν οι υπηρεσίες που προσέφερε κατά του Ελληνισμού και υπέρ του εβραϊσμού.
            Η Χριστιανοσύνη όμως δεν μπόρεσε να απομακρύνει τον Έλληνα από τις συνήθειες και τις παραδόσεις του. Αυτός είναι ο λόγος που επινόησε το καπέλωμα διότι, η αντικατάσταση ήταν αδύνατη. Έτσι αναγκάστηκε η εκκλησία με δόλο να αλλοιώσει τα έθιμα των Ελλήνων και με την πάροδο του χρόνου να τα εβραϊοποιήσει, όπως και το κατόρθωσε.
              
                

«Η Αρπαγή της Περσεφόνης από τον Πλούτωνα συμβολίζει τον θάνατο», αλλά και την ανάσταση και αποτελεί ένα κομμάτι της Ελληνικής λαμπρής.   
            Ποιος από τους πνευματικούς ξενόφερτους ηγέτες, φανέρωσε ποτέ ότι, και το σπάσιμο του αυγού έχει αρχαιοελληνική προέλευση;
            Και ποιος ακόμα από τους ιερείς της εκκλησίας μπορεί να έχει το σθένος να φανερώσει στο ταλαίπωρο ποίμνιο ότι, την ώρα της αναστάσεως, ενός εκ των αναβλαστικών Θεοτήτων της αρχαιότητας, μεταδιδόταν στους πιστούς το θείο ΠΥΡ, το οποίο σήμερα πραγματοποιεί η δήθεν «Ελληνική εκκλησία», στην χώρα του Ισραήλ και όχι στη χώρα των Ελλήνων;
            Είναι λοιπόν μια αρχαία Διονυσιακή γιορτή, που κατόρθωσε να διασώσει πολλά έθιμα, παρά την πίεση και το χριστιανικό επικάλυμμα. Αυτό οφείλεται στην συντηρητικότητα της Ελληνικής φυλής, τουλάχιστο σε ότι αφορά τις παραδόσεις της, παρότι σήμερα τις έχει συνδέσει με μια εβραϊκής ρίζας γιορτή, χωρίς βέβαια τη θέλησή του και χωρίς τη συγκατάθεσή του.
            Ένας εμβριθής μελετητής της αρχαιοελληνικής θρησκείας, ο M. Nilsson, υποστηρίζει ότι ένας αρχαίος Έλληνας θα αισθανόταν σαν να ήταν στην πατρίδα του αν παρευρισκόταν σ' ένα νεότερο πανηγύρι.  Αυτό δείχνει ακόμα μια φορά, το μέγεθος του δόλου της εκκλησίας σ' όλο του το μεγαλείο, που καταδέχθηκε να εβραϊοποιήσει κάθε τι το Ελληνικό.
            Η αρχαιοελληνική θρησκεία, ήταν φυσιολατρική, γι' αυτό και είχε θεοποιήσει στοιχεία της φύσης, καθότι πίστευαν ότι, το θείον είναι διάσπαρτο παντού μες στο σύμπαν. Ουσιαστικά οι Έλληνες, ταύτιζαν το σύμπαν με το Θεό.
            Ο Πλάτων, υποστήριζε ότι, ο κόσμος είναι Θεός και μάλιστα σύμφωνα με τα «Ορφικά». Ήταν λοιπόν επόμενο, οι Έλληνες να γιόρταζαν την αναγέννηση της φύσης που συμβόλιζε την Άνοιξη και την ανάσταση της κόρης της Θεάς Δήμητρας της Περσεφόνης.
 «Ανέβηκε στην επιφάνεια της γης η Περσεφόνη κι έτρεξε κοντά στην αγαπημένη της μητέρα, που συμβολίζει την Ανάσταση».

                         

            Οι Έλληνες είχαν θεοποιήσει την Άνοιξη και την παρουσίαζαν ως κόρη της Θεάς Δήμητρας, η οποία συμβόλιζε τη ΓΗ. Οι Έλληνες λάτρευαν σεληνιακές θεότητες, δια των οποίων καταδεικνυόταν η κυκλική εναλλαγή των εποχών του έτους, η οποία αποτελεί για τους ανθρώπους μικρή εικόνα της αέναης κυκλικής εναλλαγής των μορφών της πολυεπίπεδης ζωής, αλλά και διδασκόταν στον άνθρωπο ο δρόμος προς ανώτερα πνευματικά επίπεδα.
Έτσι οι Έλληνες γιόρταζαν την ΛΑΜΠΡΗ με την σκέψη ότι, η ψυχή του ανθρώπου δεν πεθαίνει, αλλά αναγεννιέται ή συνεχίζει το δρόμο προς τα ανώτερα και υψηλότερα επίπεδα, ώστε να αποθεωθεί, να καταστεί δαίμων και να συγκατοικήσει με τους Ολύμπιους Θεούς, όπως
συμβαίνει με τους Ήρωες, τους πολεμιστές  και με τον Ηρακλή, ο οποίος είναι ένας θνητός και αναγεννώμενος Θεός. Το μαρασμό και την παλιγεννεσία γης φύσης, αντικατοπτρίζουν οι ενιαύσιοι θνήσκοντες και αναγεννώμενοι Θεοί των αρχαίων Ελλήνων. Στην αρχαία Κρήτη, λάτρευαν τον θνήσκοντα και ανασταινόμενο Θεό Φελχανό Κρητογενή Δία, του οποίου ο θάνατος, συμβολικά απεικονίζεται πάνω σε ισοσκελή σταυρό. Υπάρχει η πληροφορία ότι, ορισμένοι Ελληνοπελασγικοί Θεοί, σταυρώνονταν συμβολικά πάνω σε πεύκο ή σε άλλου είδους δένδρα, όπως ο Ελληνοφρυγικός Θεός Άττι, ο Ελληνοκελτικός Θεός  Όντιν κ.ά.
            Ο Β. Γιαροσλάβσκι, στη μελέτη του «Πως γεννιούνται οι Θεοί και οι Θεές» (Ελληνική έκδοση Γ. Ευαγγελίου, Αθήνα 1967, σελίδα 219) παραδέχεται ότι, οι Έλληνες ιερείς, φορούσαν σταυρό στο λαιμό όπως οι σημερινοί της Χριστιανοσύνης.
            Αξίζει ν' αναφερθεί ότι, την ημέρα της αναστάσεως του Φελχανού Διός, εμφανιζόταν ένα ισχυρό φως στο Δικταίο Άντρο της Κρήτης, που επαναλαμβάνουν οι Χριστιανοί σήμερα στους δήθεν «Αγίους Τόπους» της Ιερουσαλήμ.
Αυτό το αναφέρει ο Παναγής Λεκατσάς στο βιβλίο του «Η καταγωγή των θεσμών, των εθίμων και των Δοξασιών» και ο Farnell  στο «Gulfs of the Greek states»:
«Σε ορισμένη χρονική στιγμή, κάθε χρόνο γίνεται αντιληπτό πο- λύ λαμπερό  πυρ προερχόμενο από το σπήλαιο. Τούτο μυθολογούν ότι γίνεται, όταν εξέρχεται ορμητικά αναβράζοντας το αίμα του Διός λόγω της επαναγεννήσεώς του»
«Εν δε χρόνω αφορισμένο οράται καθ' έκαστον έτος πλείστον εκ του σπηλαίου πυρ. Τούτο δε γίγνεσθαι μυθολογούσιν, όταν εκζέη το του Διός εκ της γενέσεως αίμα»
       Αργότερα, ο Φελχανός Ζευς ταυτίστηκε με τον κυπριακό Θεό της βλάστησης και του σίτου, ΑΔΩΝΙ κατά τη γιορτή του οποίου περιφερόταν στους δρόμους ο επιτάφιος. Αξίζει ν' αναφερθεί ότι, η περιοχή που γεννήθηκε ο Ιησούς, υπήρξε παμπάλαιο λατρευτικό κέντρο του Αδώνιδος. Κατά τον Αλέξανδρο Λέτσα, στο βιβλίο του «Η μυθολογία της Γεωργίας», η λέξη «Βηθλεέμ» σημαίνει «οίκος του άρτου». Ο Άδωνις, ήταν Θεός του σιταριού και του άρτου. Η λατρεία δε του Φελχανού Διός συγχωνεύθηκε και με τη λατρεία του Πελασγικού Θεού της Φρυγίας Άττι, ο οποίος σταυρώθηκε και αναστήθηκε σε τρεις μέρες. Στο κάτω μέρος του σταυρού ήταν σχεδιασμένος ένας αμνός, ο οποίος απετέλεσε ένα από τα βασικά σύμβολα της Χριστιανοσύνης. Ο σημαντικότερος όμως Θεός, που πέθανε και αναστήθηκε, ήταν ο Θεός Διόνυσος. Ο Διόνυσος, ήταν θεάνθρωπος και γεννήθηκε με θεία επέμβαση από τη θνητή μητέρα Σεμέλη. Τον Διόνυσο, σύμφωνα με τον Διόδωρο τον Σικελιώτη, σ' όσα μέρη της γης πήγε, τον υποδέχθηκαν ως σωτήρα και απελευθερωτή. Οι άνθρωποι τον αποκαλούσαν ΚΑΛΟ ΠΟΙΜΕΝΑ, κάτι το οποίο εν συνεχεία απέδωσαν οι Χριστιανοί στον Ιησού. Ο Διόνυσος φρόντιζε για την ευμάρεια του ανθρώπινου γένους. Σταυρώθηκε για χάρη της ανθρωπότητας. Υπήρξε προστάτης των αδυνάτων και αγαπήθηκε από τις λαϊκές μάζες αλλά και από την κατηγορία των ανωτέρων κοινωνικών τάξεων της αρχαίας Ελληνικής κοινωνίας. Τον λάτρεψαν όλες οι τάξεις, ιδίως στα αρχαία μυστήρια, όπου του απέδωσαν και άλλες ιδιότητες, που δεν είχε ο απλός ΛΑΪΚΟΣ Διόνυσος. Οι Ορφικοί, τον λάτρεψαν επίσης και του απέδωσαν μια εξέχουσα θέση στο λατρευτικό τους σύστημα. Στα ορφικά, λατρεύεται και ο Ορφέας ως εσταυρωμένος Θεός. Αυτό αποδεικνύεται από τους σφραγιδοκύλινδρους, που βρίσκονται στο Αρχαιολογικό μουσείο του Βερολίνου, όπου απεικονίζεται ο Ορφέας εσταυρωμένος. Εκτός από τον Διόνυσο, λατρευόταν και ο Ηρακλής ως ανασταινόμενος Θεός. Δυστυχώς, οι σημερινοί Έλληνες αγνοούν τις αυθεντικές θεότητες των αρχαίων Ελλήνων. Χαρακτηριστικό όλων των Θεών είναι ότι, όλοι έχουν γεννηθεί μέσα σε σπήλαια, από παρθένες μητέρες με την επέμβαση του πνεύματος του Θεού. Ακόμα ότι, θανατώθηκαν για χάρη των ανθρώπων. Αυτές οι εικασίες που προϋπήρχαν, αντιγράφηκαν από τον Ιουδαιοχριστιανισμό και επανέλαβαν τα ίδια πράγματα, μόνο που αυτή τη φορά χρησιμοποίησαν εβραϊκά πρόσωπα και εβραϊκά σύμβολα και συκοφάντησαν δριμύτατα τους αρχαίους Έλληνες. Όμως οι Θεοί των Ελλήνων δεν είχαν καμία σχέση με το προπατορικό αμάρτημα γιατί στους αρχαίους Έλληνες δεν υπήρχε. Ο Ιησούς όμως εμφανίστηκε με κύρια αποστολή να σώσει τους ανθρώπους από την αμαρτία που είχαν διαπράξει οι πρώτοι Εβραίοι Αδάμ και Εύα, η οποία αμαρτία ως σύμπραξη των δύο πρωτοπλάστων, του Θεού και του φιδιού, ονομάστηκε προπατορικό αμάρτημα, το οποίον βαρύνει κάθε νεογέννητο που απαλλάσσεται μόνο με την βάπτισή του δηλαδή, με την οριστική του αποκοπή από τις Ελληνικές ρίζες και την σύνδεσή του με τον εβραϊκό γενεαλογικό κρίκο. Οι Έλληνες δεν προσεύχονταν ποτέ για τέτοια αμαρτήματα. Σ' έναν ύμνο προς τον Φελχανό Δία που βρέθηκε στο Δικταίον Άντρο, οι πιστοί του τον παρακαλούσαν να συμβάλει στην καρποφορία της γης και να φέρει την ευδαιμονία στους ανθρώπους και σ' όλα τα έμβια όντα. Οι Έλληνες που κατηγορήθηκαν ως ειδωλολάτρες και ως άθεοι, προσεύχονται για την ευτυχία των ζώων, ενώ ο Θεός της «Αγίας Γραφής», θανατώνει  το ΠΑΣΧΑ κάθε  χωρίς  πρωτογέννητο ζωάκι.
Μετά από  2000 χρόνια παθολογικής ηλιθιότητας, είναι καιρός να βρούμε τον τρόπο να σπάσουμε τα δεσμά και να επιστρέψουμε στην αγκαλιά των δικών μας προγόνων ώστε να έχουμε και το δικαίωμα να λεγόμαστε Έλληνες και να είμαστε νόμιμοι κληρονόμοι του Ελληνικού Μεγαλείου.

Ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Ομάδας «Ε» Έψιλον
Αριστοτέλης Κακογεωργίου 
 aristotelianmarathon@live.com

Δεκατρία πράγματα που δεν γνωρίζετε για την Ολυμπιακή φλόγα
Η ολυμπιακή φλόγα άναψε το μεσημέρι της Πέμπτης (21 Απριλίου) στην Αρχαία Ολυμπία και ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της για το Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου θα διεξαχθούν τον Αύγουστο οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Τι συμβολίζει όμως αυτή η τελετή; Ποιος την εμπνεύστηκε και γιατί; Ποιες οι πιο περίεργες τοποθεσίες από τις οποίες έχει περάσει; Τι θα συμβεί αν έχει συννεφιά την ώρα της τελετής της αφής; Τι θα συμβεί αν κατά λάθος σβήσει η φλόγα πριν φτάσει στον προορισμό της; Ποιοι έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στην όλη διαδικασία και με ποιον τρόπο; Και τελικά, από τα χέρια πόσων λαμπαδηδρόμων θα περάσει μέχρι να φτάσει στο Ρίο και τι ξεχωριστό θα συμβεί φέτος;
Το euronews δίνει απαντήσεις σε δεκατρείς ερωτήσεις για την Ολυμπιακή φλόγα:
1. Τι συμβολίζει η Ολυμπιακή Φλόγα;
Η Ολυμπιακή Φλόγα θεωρείται σύμβολο σύμβολο του ανθρώπου και της εφευρετικότητας. Συμβολίζει επίσης «το φώς του πνεύματος, τη γνώση και τη ζωή». Η καταγωγή της βρίσκεται στην αρχαία Ελλάδα. Μια ιερή φλόγα αναβόταν από τις ακτίνες του ηλίου στην Ολυμπία και κρατούνταν αναμμένη καθόλη την διάρκεια των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων.
Σύμφωνα με τον αρχαίο μύθο του Προμηθέα, που έκλεψε την φωτιά από τον Δία, η φωτιά είναι σύμβολο της ζωής και της ελευθερίας. Ωστόσο στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε ακριβώς αυτή η τελετή της Αφής ούτε η διαδικασία με τους λαμπαδηδρόμους, όπως την ξέρουμε σήμερα. Απλώς, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, υπήρχε στο Πρυτανείο της Αρχαίας Ολυμπίας πάντα αναμμένος ένας βωμός αφιερωμένος στην Εστία με την Ιερή Φλόγα που είχε αναφθεί από τις ακτίνες του ήλιου με τη βοήθεια ενός κοίλου κατόπτρου.
Η φλόγα αντιπροσώπευε την «προσπάθεια για τη νίκη». Ο αναβιωτής των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων Πιερ ντε Κουμπερτέν είχε υποστηρίξει ότι η Ολυμπιακή Φλόγα είναι συνδετικό σημείο μεταξύ των παλαιών και σύγχρονων αγώνων και συνιστά την ανανέωση των Ολυμπιακών Αγώνων που αντλούν τη δύναμη από τους αρχαίους..
2. Η Ολυμπιακή φλόγα ταυτίζεται χρονικά με τους σύγχρονους Ολυμπιακού Αγώνες;
Όχι. Δεν υπήρχε Ολυμπιακή φλόγα στην πρώτη διοργάνωση του 1896 στην Αθήνα, ούτε στις επόμενες. Πρωτοεισήχθη το 1928 στο Άμστερνταμ. Δεν έγινε όμως μεταφορά της από την Αρχαία Ολυμπία. Απλώς η φλόγα άναψε επιτόπου. Η Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία και η μεταφορά της στον τόπο διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων μέσω λαμπαδηδρομίας, τελέστη για πρώτη φορά και καθιερώθηκε στη σύγχρονη εποχή από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936. Από τότε η Αφή της Ολυμπιακής φλόγας και η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα, έγιναν θεσμός. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι δεν υπήρχαν λαμπαδηδρομίες στους Αρχαίους Αγώνες, ωστόσο διεξάγονταν λαμπαδηδρομίες στην Αθήνα και άλλες πόλεις προς τιμήν διάφορων Θεών, περιλαμβανομένου και του Προμηθέα.
3. Ποιος ο εμπνευστής της αφής της ολυμπιακής φλόγας και της ολυμπιακής λαμπαδηδρομίας;
Δεν είναι ξεκάθαρο. Οπως αναφέρουν όμως οι περισσότερες πηγές, «η ιδέα ήταν του Γερμανού καθηγητή και μέλους της Γερμανικής Ολυμπιακής Επιτροπής δρ. Καρλ Ντιμ, ο οποίος και την εισηγήθηκε στην Οργανωτική Επιτροπή των ΧΙ Ολυμπιακών Αγώνων. Από τότε η αφή της φλόγας γίνεται πάντα στο ναό της Ηρας στην Αρχαία Ολυμπία».
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Καρλ Ντιμ είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Αν και δεν υπήρξε ποτέ μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος, ήταν ο διευθυντής της Ακαδημίας των Σπορ της Κολωνίας, επικεφαλής του χιτλερικού αθλητισμού και θεωρητικός της στρατιωτικοποίησης της ναζιστικής νεολαίας.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ιδέα ενθουσίασε τον Αδόλφο Χίτλερ και τον υπουργό Προπαγάνδας του ναζιστικού καθεστώτος Γιόζεφ Γκέμπελς, ως προπαγανδιστικός μηχανισμός για τους επικείμενους αγώνες, αλλά και επειδή οι πυρσοί και οι λαμπαδηδρομίες ήταν ανέκαθεν σύμβολα του ναζισμού ενώ οι θεωρίες περί «Αρίας Φυλής» εκπορεύονταν από τα επιτεύγματα της Αρχαίας Ελλάδας.
Στην πρώτη λαμπαδηδρομία, κάθε ένας από τους 3.422 λαμπαδηδρόμους διήνυσε ένα χιλιόμετρο ακολουθώντας τη διαδρομή από το χώρο των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπία μέχρι το Βερολίνο. Παρά την ναζιστική προέλευση της ιδέας, η αφή της ολυμπιακής και η ολυμπιακή λαμπαδηδρομία διατηρήθηκαν και μετά την ήττα των Ναζί, αρχής γενομένης από τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 1948. Σήμερα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα κάθε διοργάνωσης Ολυμπιακών Αγώνων.
4. Τι ακριβώς προβλέπει το τελετουργικό της αφής της ολυμπιακής φλόγας;
 
 
 
00:00
 
00:00
 
 
 
 
 
 
 
 
Στο τελετουργικό της αφής συμμετέχουν η πρωθιέρεια και οι ιέρειες, οι οποίες πραγματοποιούν μια λιτή χορογραφία κατά τη διάρκεια της τελετής. είναι ντυμένες κατά τον αρχαϊκό τρόπο, ενώ ακολουθούν συγκεκριμένη κινησιολογία και χορογραφία. Σύμφωνα με το τελετουργικό, την Αφή την κάνει η Πρωθιέρεια στο χώρο του ναού της Ήρας (Ηραίον), που βρίσκεται απέναντι από το ναό του Δία, στο αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Εκεί η πρωθιέρεια ζητά τη βοήθεια του θεού του ήλιου Απόλλωνα ώστε να ανάψει η δάδα απαγγέλοντας την επίκληση.
Η Πρωθιέρεια, αμέσως μετά την επίκληση στο θεό Απόλλωνα, ανάβει τη δάδα με τη βοήθεια κοίλου κατόπτρου.
Έπειτα, η πρωθιέρεια κατευθύνεται προς το Στάδιο, μεταφέροντας τη φλόγα σε πήλινο αγγείο και με τη συνοδεία των ιερειών. Η πομπή κάνει μία στάση στην ιερή Ελιά από την οποία ο «αμφιθαλής παις», δηλαδή ένας νέος που έχει εν ζωή και τους δύο γονείς του, κόβει ένα κλαδί, σύμβολο ειρήνης και έπαθλο νίκης που δίνονταν κατά τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες στους νικητές. Στο Στάδιο, η πρωθιέρεια ανάβει τη δάδα του πρώτου δρομέα και η λαμπαδηδρομία ξεκινά με σκοπό να μεταφέρει την φλόγα στο στάδιο της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων.
5. Τι αναφέρει η Πρωθιέρεια στην επίκλησή της προς τον θεό Απόλλωνα;
Ιερά σιωπή Να ηχήσει όλος ο αιθέρας, η γη, η θάλασσα και οι πνοές των ανέμων. Όρη και Τέμπη σιγήστε. Ήχοι και φωνές πουλιών παύσατε. Γιατί μέλλει να μας συντροφεύσει ο Φοίβος, ο Φωσφόρος Βασιλεύς. Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της Ιδέας του φωτός, στείλε τις ακτίνες σου και άναψε την ιερή δάδα. Απόλλωνα Θεέ του ήλιου
και της ιδέας του φωτός
στείλε τις ακτίνες σου και άναψε της ιερή δάδα
για τη φιλόξενη πόλη
του (το όνομα της πόλης)
Και συ ω Δία χάρισε
ειρήνη σ’ όλους τους
λαούς της γης και
στεφάνωσε τους νικητές
του Ιερού Αγώνα

Τήνελλα ω Καλλίνικε
Τήνελλα!!!
 
 
 
00:00
 
00:00
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Τι συμβαίνει αν έχει σύννεφα και δεν μπορεί να ανάψει η φλόγα;
Στην περίπτωση που έχει σύννεφα ή βρέχει και κατά συνέπεια δεν μπορεί να ανάψει η ολυμπιακή φλόγα, χρησιμοποιείται η φλόγα από τις πρόβες που έχουν προηγηθεί.Για ένα δεκαήμερο πριν από την τελετή αφής, κάθε ημέρα πραγματοποιείται στον ιερό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας πρόβα ενόψει της τελετής. Η φλόγα αυτή κρατείται. Κάθε φορά που η τελετή βαίνει ομαλώς και ανάβει η φλόγα, σβήνεται αυτή της προηγούμενης τελετής και κρατείται η νέα. Έτσι, σε περίπτωση που την ημέρα της τελετής δεν έχει κατάλληλο καιρό, η δάδα του πρώτου λαμπαδηδρόμου ανάβει από την εφεδρική φλόγα που έχει κρατηθεί σε ειδική λυχνία, έπειτα από την πιο πρόσφατη πρόβα.
Η τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο ήταν στην τελετή αφής της φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000. Το 2008 άλλαξε την τελευταία στιγμή η ώρα της τελετής της αφής, λόγω της πρόβλεψης της μετεωρολογικής υπηρεσίας για ακατάλληλο καιρό την προγραμματισμένη ώρα της τελετής.
7. Ποια είναι η Πρωθιέρεια και πώς επιλέγεται;
Η επιλογή των Ιερειών και της Πρωθιέρειας είναι αρμοδιότητα της ΕΟΕ και συγκεκριμένα της Επιτροπής Λαμπαδηδρομίας. Πρώτη Πρωθιέρεια το 1936 ήταν η Ελληνίδα καθηγήτρια χορού Κούλα Πράτσικα, πρωτοπόρος στον χώρο της. Η Μαρία Μοσχολιού είναι η Πρωθιέρεια με τις περισσότερες παρουσίες σε τελετής αφής ολυμπιακής φλόγας για Θερινούς Αγώνες. Ήταν η πρωθιέρεια στις διοργανώσεις του 1968, του 1972, του 1976 και του 1980.
Τρεις παρουσίες ως Πρωθιέρεια είχε η προκάτοχός της Αλέκα Κατσέλη (1956, 1960, 1964). Από δύο παρουσίες έχουν οι Κατερίνα Διδασκάλου (1984, 1988), Μαρία Παμπούκη (1992, 1996) και Θάλεια Προκοπίου (2000, 2004).
Το 2008 είχε επιλεγεί η Μαρία Ναυπλιώτου και την προηγούμενη φορά, το 2012, η Ινώ Μενεγάκη, που ήταν Πρωθιέρεια μέχρι και την τελετή αφής της φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2003.
Οι Πρωθιέρειες επιλέγονται με την ολοκλήρωση της Αφής της Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς. Από το 2014 νέα Πρωθιέρεια έχει επιλεγεί, με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Λαμπαδηδρομία, η ηθοποιός Κατερίνα Λέχου. «Τόσο η Πρωθιέρεια, όσο και οι Ιέρειες με τη Χορογράφο και τον συνθέτη προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους και για αυτό, τους ευχαριστούμε», επισημαίνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Λαμπαδηδρομίας Γιάννης Καράς.
8. Ποια η διαδρομή που ακολουθείται μέχρι τον τελικό προορισμό της φλόγας;
Κάθε φορά η διαδρομή της Ολυμπιακής Φλόγας απαρτίζεται από δύο σκέλη: το ελληνικό και το διεθνές. Το ελληνικό δεν είναι κάθε φορά το ίδιο και ανάλογα με τον χρόνο που υπάρχει, η ολυμπιακή λαμπαδηδρομία περνά από μεγάλες πόλεις της Ελλάδας μέχρι και την παράδοσή της στην οργανωτική επιτροπή της πόλης που φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μια φορά μόνο δεν υπήρξε ελληνικό σκέλος στην λαμπαδηδρομία, το 1984, όταν σε αντίδραση για την εμπορευματοποίηση της Ολυμπιακής Φλόγας από την Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων του Λος Άντζελες (που πουλούσε το δικαίωμα να είναι κάποιος λαμπαδηδρόμος), μετά την τελετή αφής παραδόθηκε αμέσως η φλόγα στους διοργανωτές.

Σε σχέση με το διεθνές κομμάτι, η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο έχει ανακοινώσει ότι θα περάσει από 500 πόλεις της Βραζιλίας, σε 300 από τις οποίες θα κάνει και στάση ή θα διανυκτερεύσει, περιλαμβανομένων των 26 πολιτειακών πρωτευουσών. Η άφιξη της φλόγας στην Βραζιλία θα γίνει στην πρωτεύουσα Μπραζίλια, από όπου και θα ξεκινήσει στις 3 Μαΐου η λαμπαδηδρομία επί βραζιλιάνικου εδάφους για να καταλήξει μετά από 95 ημέρες και συγκεκριμένα στις 5 Αυγούστου στο Στάδιο Μαρακανά του Ρίο ντε Τζανέιρο.
Δείτε την φετινή διαδρομή της ολυμπιακής φλόγας στο βραζιλιάνικο έδαφος με ένα κλικ ΕΔΩ
9. Ποιοι είναι και πώς επιλέγονται οι λαμπαδηδρόμοι;
Οι λαμπαδηδρόμοι επιλέγονται για το ελληνικό κομμάτι της Λαμπαδηδρομίας από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και ως προς το διεθνές κομμάτι από την Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων ή από τους κατά τόπου φορείς, από τους οποίους περνά η φλόγα. Ο πρώτος λαμπαδηδρόμος το 1936 ήταν ο διπλωμάτης Κωνσταντίνος Κονδύλης. Τα πρώτα χρόνια επιλέγονταν ως πρώτοι λαμπαδηδρόμοι προσωπικότητες της κοινωνικής ζωής, αλλά από το 1960 καθιερώθηκε εθιμικά ο πρώτος λαμπαδηδρόμος να είναι αθλητής. Για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του 2004 που διοργανώθηκαν στην Αθήνα επελέγη ως πρώτος λαμπαδηδρόμος ο ακοντιστής Κώστας Γκατσιούδης. Για τη διοργάνωση του 2008 στο Πεκίνο επελέγη ο ολυμπιονίκης του ταεκβοντό Αλέξανδρος Νικολαΐδης και τέσσερα χρόνια μετά, για την διοργάνωση του 2012 στο Λονδίνο ο πρωταθλητής της κολύμβησης Σπύρος Γιαννιώτης.
Φέτος επιλέχθηκε ως πρώτος λαμπαδηδρόμος ο Λευτέρης Πετρούνιας, πρωταθλητής κόσμου στους κρίκους της ενόργανης γυμναστικής. Θα παραδώσει την φλόγα στον δεύτερο λαμπαδηδρόμο που θα είναι ο Βραζιλιάνος πρώην αθλητής του βόλεϊ Ζιοβάνι Γκάβιο.
Πάντα οι πρώτοι λαμπαδηδρόμοι είναι Έλληνες. Ποτέ ως τώρα δεν έχει επιλεγεί κάποια γυναίκα ως πρώτη λαμπαδηδρόμος. Οι περισσότεροι λαμπαδηδρόμοι στην ιστορία των ολυμπιακών λαμπαδρομιών έχουν χρησιμοποιηθεί για την διοργάνωση του Πεκίνου το 2008, καθώς ο αριθμός τους προσέγγισε τους 22.000. Το 2004 στην διοργάνωση της Αθήνας 11.360 είχαν την τιμή να μεταφέρουν την ολυμπιακή φλόγα 11.360 λαμπαδηδρόμοι. Στους προηγούμενους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες μετέφεραν την φλόγα στο Λονδίνο περίπου 8.000 λαμπαδηδρόμοι.
Για την φετινή διοργάνωση του Ρίο ντε Τζανέιρο υπολογίζεται να χρησιμοποιηθούν 12.000 λαμπαδηδρόμοι στην Βραζιλία και περίπου 450 στο ελληνικό της κομμάτι. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φετινής διαδικασίας είναι ότι έχει επιλεγεί να τρέξει φέτος ως λαμπαδηδρόμος στην επί ελληνικού εδάφους λαμπαδηδρομία και ένας πρόσφυγας. Αυτό θα συμβεί στις 16 Απριλίου στο Ανοιχτό Κέντρο Φιλοξενίας του Ελαιώνα.
10. Πως επιλέγονται οι δάδες που μεταφέρουν την Ολυμπιακή φλόγα;
Η κατασκευή και ο σχεδιασμός της δάδας που μεταφέρει την ολυμπιακή φλόγα στην πόλη διεξαγωγής των Αγώνων αποτελεί αρμοδιότητα της εκάστοτε Οργανωτικής Επιτροπής. Η πρώτη δάδα κατασκευάστηκε το 1936 από την «Krupp», μια γερμανική εταιρεία γνωστή κυρίως για την παραγωγή χάλυβα και όπλων, προμηθεύτρια της Γερμανίας τόσο στον Α’ όσο και στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.Στο Αίθριο του Καλλιμάρμαρου υπάρχει το Μουσείο Δαδών, όπου λειτουργεί μόνιμη έκθεση των δαδών που μετέφεραν την ολυμπιακή φλόγα στον τόπο διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, Θερινών και Χειμερινών, από το 1936 μέχρι σήμερα.
Μπορείτε να δείτε όλες τις δάδες εδώ
11. Ποιες οι πιο περίεργες τοποθεσίες από όπου έχει περάσει η Ολυμπιακή φλόγα;
Το υψηλότερο σημείο από το οποίο έχει περάσει η ολυμπιακή φλόγα είναι η κορυφή του όρους Έβερεστ των Ιμαλαΐων, όπου βρέθηκε κατά την διάρκεια της λαμπαδηδρομίας του 2008 για τους Αγώνες του Πεκίνου. Στην τελευταία λαμπαδηδρομία, αυτήν για τους Χειμερινούς Αγώνες του 2014 στο Σότσι, η φλόγα πέρασε από τον Βόρειο Πόλο. Επίσης τότε «βούτηξε» στη βαθύτερη λίμνη του κόσμου, τη Βαϊκάλη, στη νότια Σιβηρία. Αυτή όμως δεν ήταν η πρώτη φορά που η φλόγα βρισκόταν μέσα στο νερό. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και το 2000, κατά την περιοδεία της στην Αυστραλία.
Επίσης η φλόγα έχει μεταφερθεί με πλοία και φρεγάτες. Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2006 στο Τορίνο μεταφέρθηκε από γονδολιέρηδες στην Βενετία, ενώ στην επόμενη διοργάνωση του Βανκούβερ το 2010 από αθλητές του σερφ.
Το πρώτο ταξίδι της φλόγας με αεροπλάνο έγινε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Όσλο το 1962. Τα θαύματα της τεχνολογίας αξιοποίησαν οι Καναδοί για τη μετάδοση της φλόγας μέσω δορυφόρου από την Αθήνα στην Οτάβα (για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ το 1976).
Η φλόγα έχει ταξιδέψει δύο φορές επάνω σε άλογα, το 1956 και το 1996, ενώ μία φορά χρησιμοποιήθηκαν για αυτόν τον σκοπό καμήλες ώστε να διασχίσει την έρημο της Αυστραλίας το 2000. Επίσης έχει μεταφερθεί το 1996 επάνω σε ινδιάνικο κανό, σε ποταμόπλοιο του Μισισιπί αλλά και σε βαγόνι του Union Pacific, του πρώτου διηπειρωτικού σιδηρόδρομου.
Τέλος, τρεις φορές έχει βρεθεί στο διάστημα. Για την ακρίβεια, στην πορεία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996, του Σίδνεϊ το 2000 και τους Χειμερινούς του Σότσι το 2014, αστροναύτες και κοσμοναύτες έκαναν περίπατο στο Διάστημα με τις αντίστοιχες ολυμπιακές δάδες (αλλά όχι και τη φλόγα).
12. Πότε παραδίδεται η φλόγα στους διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων;
Η φλόγα παραδίδεται στην οργανωτική επιτροπή της πόλης που φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά την ολοκλήρωση της επί ελληνικού εδάφους λαμπαδηδρομίας που ακολουθεί την Αφή. Η τελετή παράδοσης γίνεται πάντα στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας, όπου το 1896 φιλοξενήθηκαν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Φέτος η τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στην Ολυμπιακή Επιτροπή του Ρίο ντε Τζανέιρο έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης 27 Απριλίου.
13. Και τι συμβαίνει αν… σβήσει η φλόγα;
Η φλόγα κανονικά σβήνει κατά την διάρκεια της τελετής λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Με το σβήσιμό της σηματοδοτείται το τέλος της διοργάνωσης και η έναρξη προετοιμασίας για την επόμενη, τέσσερα χρόνια μετά.Το 1976 συνέβη ένα απρόοπτο στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μόντρεαλ. Εξαιτίας νεροποντής η Ολυμπιακή φλόγα στον βωμό έσβησε και ένας εργάτης, με φόβο ότι μπορεί να χάσει τη δουλειά του, πήγε και τον άναψε με τον… αναπτήρα του! Από τύψεις ομολόγησε την ενέργεια του και έτσι ο βωμός άναψε και πάλι από την εφεδρική λυχνία.
Ακόμα πιο σύνηθες είναι το φαινόμενο να σβήνει η φλόγα κατά την διάρκεια του ταξιδιού της Ολυμπιακής φλόγας, καθώς πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να είναι ελαττωματική μια δάδα και να σβήσει η φλόγα. Αυτό έχει συμβεί πολλές φορές και για τον λόγο αυτόν πάντα μεταφέρεται σε όλο το ταξίδι και εφεδρική ολυμπιακή φλόγα. Έτσι, ακόμα και αν τελικά καταφέρει κάποιος σκόπιμα ή από λάθος να την σβήσει, πάντα υπάρχει λύση.
Η φλόγα που θα ανάψει στις 21 Απριλίου στην Αρχαία Ολυμπία, θα σβήσει στις 21 Αυγούστου, ακριβώς τέσσερις μήνες μετά, και αφού θα φωτίζει από τις 5 Αυγούστου και καθόλη την διάρκεια διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων το θρυλικό Στάδιο Μαρακανά του Ρίο ντε Τζανέιρο.


http://tvxs.gr/news/athlitika/dekatria-pragmata-poy-den-gnorizete-gia-tin-olympiaki-floga

Οι προσκυνημενοι δεν δραπετεύουν... Ανατρέπονται και Τιμωρούνται παραδειγματικάΟι προσκυνημένοι δε δραπετεύουν... Ανατρέπονται και τιμωρούνται παραδειγματικά.
Κι αυτός ο λαθρεπιβάτης της εξουσίας, με τα λαθραία συνθήματα και τις λαθραίες ελπίδες που έριξε μαζικά στο χρηματιστήριο της πολιτικής εξαπάτησης, δεν έχει κανένα απολύτως σχέδιο, καμιά απολύτως πρόθεση να δραπετεύσει από τα αδιέξοδα του θλιβερού του κυβερνητικού καραβανιού των τυχάρπαστων και κατσαπολιάδων...
του Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αυτό που θέλει είναι να "πουλήσει" στ αφεντικά τα χρήσιμα προσόντα του στη διαχείριση της απάτης, πλασαριζόμενος ως καταλληλότερος κατοχικός διαχειριστής.
Ωστόσο, αργά η γρήγορα αυτή η επικίνδυνη παρέα του πολιτικού καιροσκοπισμού θα ανατραπεί. Κι αυτά που θα μείνουν πίσω θα είναι:
Τα εξευτελιστικά μνημόνια μιας κίβδηλης αριστεράς που δε δίστασε να βγάλει στο σφυρί κλεμμένη ταυτότητα και ιδανικά που σφετερίστηκε...
Τον κατεξευτελισμό της έννοιας του Δημοψηφίσματος, πράγμα που δεν διανοήθηκε ν αποτολμήσει κανείς και ποτέ στην ιστορία του πλανήτη...
Το σύμφωνο της πουστιάς και τη νομιμοποίηση της ναρκοκουλτούρας, ως εργαλεία αιχμής σε πολιτικές μαζικής κοινωνικής αποβλάκωσης και εκφυλισμού...
Δεκάδες στρατόπεδα ισλαμιστών διάσπαρτα σε ολόκληρη την επικράτεια...
Μια καθολικά απαξιωμένη χώρα, ακόμη και μέσα στο ίδιο το...
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ>>>
Πολιτική ειδησεογραφία για την Ελλάδα που αγαπήσαμε... για την Αλήθεια που βρώμισαν στο βούρκο της ψευτιάς τους... για τη Δημοκρατία που εκτελούν...
ellinikoforoum.blogspot.com|Από ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

ΤΟ ΜΑΜΜΩΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΑΝΕ - Τού Υποστράτηγου ε.α Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων λογοτεχνώνΞεκίνησα να γράψω  για μελανές οπές
όταν  γερνούν οι ήλιοι  μπάλες γίνονται    
 μικρές 
 και μερικές ενεργούν σαν μελανές οπές
ακόμη  και το φως  απορροφάνε 
  ό, τι  φθάνει   από το σύμπαν
το αχανές
όλα τα τρώνε όλα τα   ρουφάνε 
  
  Τρομερή βαρύτητα, σκοτάδια   και τρομάρες  
 ό,τι  καταπιούν μεγάλες θάχει λαχτάρες
το ηλιακό μας σύστημα αν  μέσα της  εισχωρήσει
  σε  κάποιο παράλληλο  σύμπαν  λένε ότι  θα  εξέλθει
αν φυσικά επιζήσει   

Μαύρες τρύπες υπάρχουν και στην κοινωνία
άλλο αν   εμείς δεν τις βλέπουμε και δεν
τους δίνουμε σημασία
είναι η κομματοκρατία που ενεργεί
 σαν μαύρη τρύπα και σαν συμμορία
  πίνει   αίμα, τρώει ανθρώπους
κάνει  δουλειές  με τις  διαπλοκές
τσέπες βαθιές και οικονομισιές
 την πολιτική  έχει επάγγελμα και την  κλεπτοκρατία

Κάποια μελανή οπή
  άνοιξε το στόμα της σιμά μου
λές και   ήταν   ήλιος της δικαιοσύνης
στα όνειρα μου
παρ’ ολίγον να με καταπιεί για την αποκοτιά μου
σταλμένος  από το Μεσσία να δικάσει
φυλακισμένους πατριώτες  να τους κρίνει.

Και αν είναι ένα ανθρωπάκι
που κάτι τον βασανίζει και κάτι τον πονάει
θα ήταν επιεικέστερος λιγάκι
όταν   αυτός είναι βουλευτής ή στρατηγός,
φιλόσοφος ή και  δημοσιογράφος 
τότε  στειλιάρι θέλει  για να φτιάσει.

Όταν οι  εξουσιαστές  σου στερούν τη ζωή
το λαό  τον θεωρούν   κοπάδι
όταν καντρίλιες χορεύουν στον κρατικό  μηχανισμό 
 και έκαναν το κράτος  των ΜΚΟ  καρναβάλι    
όταν σαν  πίθηκοι    έλκονται  και σαν λεμούρια
που συγκεντρώνονται για φαγητό
με  την  κραυγή του αρχηγού στη ζούγκλα    
και ο εκάστοτε  πολιτικός αρκουδιάρης
λέει στο λαό με τις περικοπές θα ζήσεις μούρλια
τότε φίλε μου έχει σαπίσει τούτη η  πολιτεία,
καθαρή μην περιμένεις  να την βγάλεις.

Πολιτικοί   της ευκαιρίας,
  βόλεψαν όλα τα μέλη της οικογενείας
κι’ αν δεν φθάσει η μια τετραετία
ακολουθεί η άλλη ληστοσυμμορία
να φέρει την ποθητή «ντροπολογία»

Αντί για φως το χρήμα αυτοί  ρουφάνε
θέσεις- κλειδιά και αξιώματα σαν της Κατοχής
τους σαλταδόρους τα   χτυπάνε
με όλες τις καταστάσεις αυτοί επάνω θάναι
στόματα ορθάνοιχτα και μπόλικη ρητορική
  γράφουν και κάποιο βιβλίο για να ακουστεί
όλοι τους «Μαυρογιαλούροι» μας εξαπατάνε
στόχος   τους πάντα ίδιος  μέχρι σκασμού να φάνε
 Ρούφηξαν παρά 25 δις ένα τρις
(1.000.000.000.000) ένα με  δώδεκα  μηδενικά
  τα ταμεία   τώρα  αδειανά
  και οι τροικανοί  μας  «πηδάνε»

Όλο ψευτιά και υποκρισία
δόλο και συκοφαντία
όλοι   φτιάξαν περιουσία
εξαπάτησαν την κοινωνία
χωρίς καμία τιμωρία
οι κλέφτες   πρόβλεψαν  και   την ατιμωρησία .

Ποτέ δεν  μιλάνε για την ουσία 
όλο  ψηφοθηρία και την εξ-ουσία
αριστεροδεξιά    λάσπη  και   στα παράθυρα 
κοκορομαχία
η πατρίδα ας πέσει
είναι για να τους δέσεις
σε ένα σαπιοκάραβο να τους βάλεις
στο πέλαγος  να τους  φουντάρεις  
ν’ αλλάξει και το Σύνταγμα
 ο γόνος τους  στην εξουσία  πόδι να μην βάλει  

Και ο αφελής λαός μονίμως στη γωνία
ο ανώνυμος πολίτης , ο βιοπαλαιστής και αγωνιστής
τον τρώει η αγωνία
γι’ αυτόν δεν υπάρχει  θεός επί της Γης
μόνο λιτότητα και θεομηνία
  ΜΑΤ και    δικαστές , μνημόνια και
  φυλακές  και  θεόρατη  φορολογία

  Στα λόγια αντισυστημικοί  , 
στην  πράξη κάργα  μνημονιακοί, 
βολεύονται με το Ευρώ  όχι στη Δραχμή
μιλάνε όμως στο κοινό   για Άμεση  Δημοκρατία
«μέσα στην αίθουσα αυτή όλοι χωράνε»
κομμουνιστές , αριστεροδεξιοί,  μαύροι ,
Άραβες,  Πακιστανοί
«εκτός από τη Χρυσή Αυγή»
αυτοί χωριστά να πάνε
«κόντε –Δένδιας» διάταξη αστυνομική
τους δίπλωσε σε μια κόλλα χαρτί
  τσίφ   στη  φυλακή και ξοφλάμε

Ποιος τους είπε να είναι εθνικιστές;
σε τέτοια εποχή πατριώτες και αντισιωνιστές;
  ν’ αμφισβητούν   «λαόν εκλεκτόν» 
 τον επίγειον Μεσσία και θεό ;
νέοι  με Σπαρτιατική Αγωγή 
  να απαιτούν Δημοκρατία;
δικαίως   βρίσκονται στις  φυλακές
έγκλημα συλλογικόν  διαρκείας ,
  διαδίνουν την Ελληνική  
πατριδογνωσία.

Πως θα βουλώσουμε τις μελανές οπές;
  πως θα τιθασεύσουμε τις Λάμιες τις στητές
  τις τσέπες τις φαρδιές , τις σιαγόνες τις ηλεκτρονικές
  τις τράπεζες στις παραδεισένιες ακρογιαλιές
  τους υπεράκτιους(offshore)  ληστές ;
απάντηση ουδεμία 

Τους ρεπούσηδες και   λαιστριγόνες
τους κύκλωπες  και τους δραγώνες
δάνεια, μίζες, πακέτα και κάθε  πατριωτική  φωνή ρουφάνε;
τις εντολές  στις μυστικές στοές
  πιστά     ακολουθάνε

πως θα  ξεριζώσουμε  τα   σαπρόφυτα
 που τον Μαμμωνά σαν θεό προσκυνάνε; 
 την Ελλάδα ισλαμοποιούν και την πουλάνε;
συμμορίες τα κόμματα –  νέα  κλεφτόπουλα τώρα μας κυβερνάνε

Συνέλληνες!  μόνον με τον   υπέρ πάντων αγώνα   θα τους φάμε.

Αμφικτύων
23/12/2014
*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης,
Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων λογοτεχνών