Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Πουθενὰ δὲν ἀναφέρει ὁ Ἰσοκράτης (οὒτε ἂλλος Ἓλλην συγγραφεὺς) ὃτι “Ἓλληνὲς εἰσι οἱ μετέχοντες τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας”. ϶ϵ Ελλήνων Πνεύμα ϶ϵ: Tι λέει πραγματικά ο Ισοκράτης για τους μετέχοντες...

϶ϵ Ελλήνων Πνεύμα ϶ϵ: Tι λέει πραγματικά ο Ισοκράτης για τους μετέχοντες...: Πουθενὰ δὲν ἀναφέρει ὁ Ἰσοκράτης (οὒτε ἂλλος Ἓλλην συγγραφεὺς) ὃτι “Ἓλληνὲς εἰσι οἱ μετέχοντες τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας”. Ἡ ρῆσις αὐτὴ, τὴν ...