Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Τα πρώτα μουσικά όργανα ήταν ελληνικά

DIAMONT: Τα πρώτα μουσικά όργανα ήταν ελληνικά:   Η Μουσική στην Αρχαία Ελλάδα ήταν εξαρχής κυρίως φωνητική. Η εμφάνιση αποκλειστικά οργανικής μο...