Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ? ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΠΟ ΜΚΟ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ... Η απογοήτευσή μου είναι τεράστια αν και συνεχίζω...

Ο ΠΑΡΛΑΠΙΠΑΣ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ? ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΠΟ ΜΚΟ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕ...: Έλια Ζερβού Από φίλη γιατρό ΜΚΟ στους πρόσφυγες. "Η απογοήτευσή μου είναι τεράστια αν και συνεχίζω να τους βοηθώ και θα συνεχίσω να...