Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Η Λατρευτική Κοινότητα «Λάβρυς» διοργάνωσε στο ιστορικό κέντρο των Αθηνών τα «Φαλληφόρια-Φαλλαγώγια»

 Η Λατρευτική Κοινότητα «Λάβρυς» διοργάνωσε στο ιστορικό κέντρο των Αθηνών τα «Φαλληφόρια-Φαλλαγώγια» στις 5 Μαρτίου 2016. Εκατοντάδες φίλες και φίλοι του Διονύσου βάδισαν μαζί μας στην Πομπή του Φαλλή.
LABRYS polytheistic community celebrated "Phalleforia-Phallagogia" in the historic center of Athens on 5th of March, 2016. Hundreds of Dionysus' friends marched with us in the procession of Phalles.

 

 

 Δείτε το βίντεο:

https://www.facebook.com/LabrysCommunity/?fref=nf