Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Simone Le Baron: Ομιλία της γλωσσολόγου και Συγγραφέα Σιμόν Λε Μπαρ...

Simone Le Baron: Ομιλία της γλωσσολόγου και Συγγραφέα Σιμόν Λε Μπαρ...: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ   Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2016 Από το Γραφείο Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών του Δρ. Λεωνίδα Μπίλλη ανακοινώνεται το ακόλου...