Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Simone Le Baron: Ο δρόμος προς τη Θεσσαλονίκη (6 λεπτά σκηνές αποσπάσματα) The Road To Salonica (6min scenes excerpts)

Simone Le Baron: The Road To Salonica (6min scenes excerpts): http://www.visaltis.net/2015/12/blog-post_16.html