Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Απονομή HOMO HELLENICUS στη Simone LE BARON: 16 Οκτωβρίου 2015 - Homo Hellenicus (Έλληνας Άνθρωπος) είναι τίτλος που απονέμεται σε προσωπικότητες από το διεθνή ακαδημαϊκό και πολιτικό χώρο, οι οποίες συμβάλλουν με τη ζωή και το έργο τους στη διάδοση και την εξάπλωση των αξιών του Ελληνισμού, ταυτότητα με εκείνες του ανθρωπισμού (ουμανισμού).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου