Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Καψάλας Δημ.: Θα φτάσουν μέχρι το Θιβέτ. - Διάλεξη του Δημοσιογράφου Δημητρίου Καψάλα την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015 για τις τελευταίες εξελίξεις στα Εθνικά θέματα. Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427