Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Φασίστας μεν, αλλά μέγας πολιτικός ανήρ ο Μεταξάς, οφείλομεν να ομολογήσωμεν!

Αποτέλεσμα εικόνας για ιωαννης μεταξας εργα

Φασίστας μεν, αλλά μέγας πολιτικός ανήρ ο Μεταξάς, οφείλομεν να ομολογήσωμεν!

Διέγραψεν δια ιδίας βουλήσεως και πυγμής το ελληνικόν χρέος της εποχής του, ίδρυσε το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), ωχύρωσε την Ελλάδα ως αστακόν κι ετόλμησε να φωνάξη το ΟΧΙ εις ισχυρόν εισβολέα, την Ιταλίαν. Εν ονόματι της αληθείας πρέπει να τονίσωμεν ότι το ΟΧΙ δεν ήτο "όχι" κατά του φασισμού, που κατά κόρον φωνασκείται, παρά απάντησις εις εισβολέαν κατά της πατρίδος, ακόμη και αν ο εισβολεύς ήτο ομοϊδεάτης. Άλλως, θα ήτο παράδοξον ο φασίστας Μεταξάς να είπη ΟΧΙ εις τον εαυτόν του.
Διορατικώτατος ων, κατενόησεν ότι θα ήτο αδύνατον να αντισταθή κατά της Γερμανίας. Δι αυτό είχεν αρχίσει διάλογον με τον ισχυρώτατον τότε Χίτλερ, με σκοπό να αφήση την διεύλεσιν των γερμανικών στρατευμάτων προς την Μέσην Ανατολήν, μία τακτική την οποίαν εφήρμοσεν η Σουηδία και ευρέθη αλόβητος μετά τον πόλεμον. Αυτή η κίνησις εγένετο αντιληπτή παρά των Άγγλων, οι οποίοι κι εδολοφόνησαν τον Μεταξάν εις απλήν χειρουργικήν επέμβασιν σκουλικωειδίτιδος τον Ιανουάριον 1941. Τα λοιπά είναι γνωστά με κυριαρχίαν των Άγγλων στην πολιτική της Ελλάδος, εισβολή και κατοχή γερμανοϊταλών, καταστροφές και θυσίες, οι Έλληνες να σκοτώνωνται υπέρ των συμφερόντων της Αγγλίας κι έναν εμφύλιο ως δραματικόν επακόλουθον. Αν δεν είχε δολοφονηθεί ο Μεταξάς, προφανώς η Ελλάς δεν θα περνούσε τα δράματα της κατοχής και του εμφυλίου!
 
Tryphon Olympios

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου