Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

Καψάλας Δημ.: ΤΡΙΧΟΤΟΜΟΥΝ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ - Τελευταίες εξελίξεις στα Εθνικά θέματα. Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427