Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ "2015"OMAΔΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Λακεδαιμονίων Πολιτεία.: ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ "2015": ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ "2015"  "Κυριακή" ημέρα Ηλίου 18 Οκτωβρίου και ώρα 5.00 μ.μ., οι Ρόδιοι Εθνικοί-Τελχινί...