Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Αnalysts for Change: Γι’ αυτό το Isis καταστρέφει αρχαιότητες......... ...

  terrapapers.com_lacerta 2                                                      Αnalysts for Change: Γι’ αυτό το Isis καταστρέφει αρχαιότητες......... ...: Γιατί οι Αμερικάνοι και το Smithsonian εξαφάνισαν την ιστορία της ανθρωπότητας; Γιατί το Isis κάνει κομμάτια τα μεγαλύτερα έ...