Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Βούρκωσε η Κωνσταντοπούλου στη βουλή - Παρουσίαση του έργου της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους και των εξελίξεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο...