Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

Simone Le Baron: ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

  

Αυτόχθονες
ονομάζονται οι πλέον μειονοτικοί πληθυσμοί μίας χώρας, στην περίπτωση
που κατοικούσαν το έδαφος πριν την έλευση αυτής της χώρας μετέπειτα
κυρίαρχου πληθυσμού, όταν κάποιος άλλος πολιτισμός έφθασε εκεί και
κυριάρχησε. Οι ενεργοί αυτόχθονες αντιστέκονται διατηρώντας τις
παραδόσεις του πολιτισμού των προγόνων τους με σκοπό να τον πάρουν πίσω.
Στην Ευρώπη υπάρχουν 26 αυτόχθονες φυλές, ανάμεσα τους: οι Κέλτες και
οι Έλληνες.
Οι
Κέλτες έχουν ελληνική καταγωγή, ως Κέλτισσα θεωρώ χρέος μου, μέσω του
νεοφιλελληνισμού τον οποίον ίδρυσα από τη Γαλλία τον Απρίλιο 2011, να
βοηθήσω τους Έλληνες αυτόχθονες να απαλλαχθούν από το βυζαντινορωμαϊκό
ζυγό που τους κρατάει αιχμάλωτους 23 αιώνες.
Σιμόν Λε Μπαρόν               Simone Le Baron: ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.