Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

Προμήθεια '2015' - ΛΑΒΡΥΣ συμμετοχή - Τα φετινά «Προμήθεια» επιτέλεσαν με ιδιαίτερη επιτυχία τον σκοπό τους, προβάλλοντας προς τα έξω την διαχρονική ελληνική πρόταση ζωής και επιφέροντας στους συμμετέχοντες σωματική ευεξία και ψυχική ανάταση μέσω της βιωματική προσέγγισης.