Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ !


 Αποτέλεσμα εικόνας για ελληνικη γλώσσα διεθνής γλώσσα

Ἀγαπητὰ Μέλη – Ἀγαπητοὶ Φίλοι,

1990 1Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὴν προσπάθειά του νὰ ἐνημερώσει τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους του, ξεκίνησε τὴν ψηφιοποίηση καὶ ηλεκτρονική ἀνάρτηση τῶν παλαιoτέρων τευχῶν τοῦ περιοδικοῦ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ» στὴν ἱστοσελίδα www.odeg.gr .

Θὰ εἴμαστε εὐτυχεῖς ἐὰν μπορούσατε νὰ συμβάλετε στὸ ἔργο μας ἀναλαμβάνοντας τὴν ψηφιοποίηση ἑνὸς τεύχους τοῦ περιοδικοῦ, ἐμπλουτίζοντας κατὰ αὐτὸν τὸν τρόπο μὲ ἐνημερωτικὸ ὑλικὸ τὴν Ἱστοσελίδα. Γιὰ τὴν εὐγενική σας προσφορά, ὁ ΟΔΕΓ ὡς ἐλάχιστη ἀνταμοιβὴ τῆς οἰκειοθελοῦς συνεισφορᾶς σας, δίνει τὴν δυνατότητα ἐλεύθερης ἐπιλογῆς δέκα ἐκ τῶν περιοδικῶν του καὶ τοῦ τόμου τῶν πρακτικῶν τοῦ 6ου Παγκοσμίου Γλωσσολογικοῦ Συνεδρίου.

Ἤδη ἔχει ἀναρτηθεῖ τὸ πρῶτο τεῦχος ΙΑΝ. - ΜΑΡΤ. 1990 τοῦ περιοδικοῦ στὴν ἀκόλουθη διεύθυνση: