Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Αλματώδης αύξηση στην Ελλάδα τα παράνομα τσιγάρα - Όχι στο παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού

 Αποτέλεσμα εικόνας για Όχι στο παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού

Αλματώδης αύξηση στην Ελλάδα τα παράνομα τσιγάρα
Όχι στο παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού

Την 31η Μαΐου κάθε έτους εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος που έχει καθιερώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ( Π.Ο.Υ.) δίνοντας έμφαση στους κινδύνους για την υγεία από το κάπνισμα και υποστηρίζοντας αποτελεσματικές πολιτικές για τον έλεγχο και τον περιορισμό του. Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας επικεντρώνεται στο παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού, καθώς αποτελεί από πολλές απόψεις παγκόσμια ανησυχία.
Τα παράνομα τσιγάρα εισέρχονται ή πωλούνται σε μια αγορά κατά παράβαση των φορολογικών νόμων, των τελωνειακών νόμων και άλλων ρυθμίσεων, π.χ. χωρίς καταβολή εισαγωγικών δασμών, ειδικών φόρων κατανάλωσης ή ΦΠΑ, και χωρίς να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
 Τα παράνομα τσιγάρα μπορεί να είναι γνήσια προϊόντα που παράγονται από τον κύριο ενός εμπορικού σήματος, ή φέρουν την άδειά του, και πωλούνται χωρίς να έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενοι φόροι. Μπορεί επίσης να είναι παραποιημένα τσιγάρα, δηλαδή πλαστά που έχουν κατασκευαστεί χωρίς την άδεια του κυρίου του εμπορικού σήματος.
Η παράνομη διακίνηση καπνού και τσιγάρων έχει εξελιχθεί σε μάστιγα για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, καθώς τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται αλματώδης αύξηση του παράνομου εμπορίου τσιγάρων και χύμα καπνού. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της έρευνας της AC Nielsen το Νοέμβριο του 2014, το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού έφτασε στο 20,8% από 19,5% στην αντίστοιχη μέτρηση του 2013 και 13,4% το 2012. Το 2013 καταναλώθηκαν 4,4 δισεκατομμύρια παράνομα τσιγάρα (αύξηση κατά 340% σε σχέση με το 2009 που ήταν 1 δισ. παράνομα τσιγάρα).
Οι αιτίες είναι πολλές αλλά πάνω από όλα είναι η οικονομική κατάσταση της χώρας.
 Οι επιπτώσεις του παράνομου εμπορίου στην ελληνική κοινωνία, σύμφωνα με μελέτες, είναι: αύξηση του οργανωμένου εγκλήματος, μειωμένα κρατικά έσοδα (οι απώλειες εσόδων ανέρχονται στα 700 εκατ. ευρώ ετησίως), χαμένες θέσεις εργασία και έσοδα για τη νόμιμη αλυσίδα (καπνοπαραγγοί, βιομηχανία, εμπόριο), ανεξέλεγκτη πρόσβαση νέων σε παράνομα τσιγάρα και φυσικά κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, καθώς τα παράνομα προϊόντα καπνού δεν υπόκεινται σε κανένα ποιοτικό έλεγχο κατά την παραγωγή και κατασκευή τους.
 Μάλιστα σύμφωνα με εργαστηριακές αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους, στο περιεχόμενό τους έχουν ανιχνευθεί βαρέα μέταλλα, απορρίμματα καπνού, ξένες ύλες, όπως τρίχες ζώων, φτερά και κομμάτια πλαστικού και χημικά πρόσθετα άγνωστης σύστασης και προέλευσης.


 Εφημερίδα Τριάντα Ημέρες