Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Ηράκλειτος, ο «Σκοτεινός Φιλόσοφος»

ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Ηράκλειτος, ο «Σκοτεινός Φιλόσοφος»:  Ο Ηράκλειτος ο Εφέσιος γεννήθηκε το 540 π.Χ. και ανήκει στους προσωκρατικούς φιλοσόφους.