Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

Καψάλας Δημ.: Οι Ρώσοι άρουν τις κυρώσεις. - Διάλεξη του Δημοσιογράφου Δημητρίου Καψάλα την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015 για τις τελευταίες εξελίξεις στα Εθνικά θέματα. Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427