Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

962 ) Κάρτσιος Βασιλ: Εμμανουήλ Παπάς. 1/4


Αποτέλεσμα εικόνας για Εμμανουήλ Παπάς

Η παράδοσις του Εμμανουήλ Παπά από τους Αγιορείτες εζητήθη από τον Αβδούλ
Αμπούδ. Οι Αγιορείτες όχι μόνον δεν διαπραγματεύθηκαν καν την παράδοσή
του, αντιθέτως τον κατεδίωξαν αμέσως οι ίδιοι. Ακολουθεί το έγγραφο της
προδοσίας των ηγουμένων των δεκαεννέα υπολοίπων προς τους μοναχούς της
Μονής του Εσφιγμένου : «Εις την πανοσιότητά σας, Άγιοι Πατέρες, του
ιερού Κοινοβίου Εσφιγμένου. Χθές ο ενδοξότατος ημών Χασεκή Αγάς μας, σας
έγραψε μουρασελόν, δια να πιάσετε ενέχειρον τον άρχοντα Παπά (τον
Εμμανουήλ Παπά) και τους λοιπούς καθώς και ο ίδιος σας έγραψε. Λοιπόν
σας γράφομεν και ημείς οι των είκοσι Ιερών Μοναστηρίων Προϊστάμενοι, εν
τη Ιερά Συνάξει, να κάμετε το ίδιον, ομοφώνως, δηλαδή να μας τους φέρετε
ενταύθα αναμφιβόλως και τους ζητούμεν από εσάς εφεύκτως. Και ιδού όπου
στέλλομεν επίτηδες ανθρώπους, δια να τους πάρουν. Και όσοι ακολουθούν
τον άρχοντα από τους εντοπίους Πατέρες, να τον αφήσουν και να
επιστρέψουν εις τα κελλιά τους. Ειδε και φανούν παρήκοοι, θέλουν
υποπέσει εις οργήν μεγάλην, και θέλουν χάσει και τα οσπίτιά των. Ομοίως
και όσοι άλλοι πιασθούν έχουν να παιδεύωνται. Ταύτα προς είδησίν σας και
εμμένομεν. 1821-18 Νοεμβρίου. Άπαντες οι εν τη Κοινή Συνάξει των
δεκαεννέα ιερών Μοναστηρίων του Αγίου Όρους Προϊστάμενοι».
Εφ’ όσον
δεν υπήρχαν στο Άγιον Όρος Τούρκοι, οι Αγιορείτες μπορούσαν να
φυγαδεύσουν τον Ε. Παπά. Προτίμησαν όμως να τον παραδώσουν. Το μόνον που
διαπραγματεύθηκαν οι Αγιορείτες ήταν τα χρήματα. Ο Εμμανουήλ Παπάς
καταδιωκόμενος από τους Τούρκους και τους Αγιορείτες καλογήρους
κατόρθωσε να επιβιβασθή με λίγους πιστούς συντρόφους στο πλοίο του Χ.
Βισβίζη για την Ύδρα. Κατά την διαδρομή εξαντλημένος από τις κακουχίες
και τις συγκινήσεις της τραγικής του περιπέτειας πέθανε, στο πλοίο, από
καρδιακή προσβολή. Το σώμα του κηδεύθηκε στην Ύδρα με τιμές ΗΡΩΟΣ!
Το
μόνο που διαπραγματεύθηκαν οι Αγιορείτες ήταν το χρηματικό ποσόν των
δυόμισυ εκατομμυρίων γροσίων, για το οποίο ζήτησαν 40 ημέρες χρονικά
διάστημα για την παράδοση τελικά στους Τούρκους αυτού του ποσού.

Δείτε το βίντεο : http://youtu.be/anGfTPvBuu4