Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Λιάτσα Δήμ.: Η γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα. 1/4 - Η νομική και πολιτική θέσης της γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα. Διάλεξη στις 31.1.2014 στούς Δεσμούς Ελλήνων.