Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

ΥΠΑΤΙΑ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ - Τιμούμε την ελληνική Παιδεία και τα ελληνικά Γράμματα στο πρόσωπο της Υπατίας της Αλεξανδρινής για την Ημέρα της Ελληνικής Παιδείας Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015, Πολιτιστικός Σύλλογος «Προμηθεύς Πυρφόρος»