Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Οι σωματοφύλακες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. - Βιβλίο του Διδάκτορα Λεωνίδα Μπίλλη. Με την συμμετοχή της Γλωσσολόγου κας Σιμόν Λε Μπαρόν.