Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Δεν έχουμε Διεκδικήσει ΠΟΤΕ τις Αρχαιότητες και τα βιβλία που μας έχουν κλέψει. Με τον συνεργάτη μας Γιώργο Λεκάκη.