Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

ΒΓΑΖΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ! ! Απαράδεκτα και σκόπιμα λάθη στα σχολικά βιβλία που διδάσκονται τα ΕΛληνό...