Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

Λιάτσα Δήμητρα: Ιησούς και διάφοροι Έλληνες . - Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ. ΛΙΑΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥ 61 -- 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310.282782, 240331