Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

Λιάτσα Δήμητρα: Απολλώνιος ο Τυανεύς και Ιησούς. - Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ. ΛΙΑΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥ 61 -- 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310.282782, 240331