Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Theseus Aegean: Διόφαντος η αληθινή ευφυία στο πεδίο της θεωρίας α...

Αποτέλεσμα εικόνας για Theseus Aegean: Διόφαντος η αληθινή ευφυία στο πεδίο της θεωρίας
εικόνα από https://theancientwebgreece.wordpress.com/2015/05/22/%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CF%86%CF%85%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF-%CF%84/

Την εποχή του Μεσαίωνα της Ευρώπης οι Άραβες μελέτησαν και εμπλούτισαν την άλγεβρα και σ΄ αυτούς οφείλει και την ονομασία της (άλγεβρα =
παραφθορά του όρου al-gabr = πλήρης / ολοκληρωμένη αριθμητική ή κατ’
άλλους προήλθε όμοια από το έργο Αράβων μαθηματικών του 9ου αι.: al –
gabr w’ al-mugabala = ανασύσταση και μείωση). Έπειτα η άλγεβρα και η
ανάλυση διαδόθηκαν στην Ιταλία μέσω κυρίως του Leonardo της Πίζας
(Fibonacci), ο οποίος μετέφερε πολλές γνώσεις από τα ταξίδια του στην
Ανατολή. Αργότερα, κατά τον 16ο αι., το έργο του Διόφαντου έγινε γνωστό
και άρχισαν να δημοσιεύονται μεταφράσεις των Αριθμητικών. Από τους
νεότερους μαθηματικούς ο Euler μελέτησε Διόφαντο και έδωσε παρόμοιες
λύσεις με αυτόν στις εξισώσεις του.    Theseus Aegean: Διόφαντος η αληθινή ευφυία στο πεδίο της θεωρίας α...
: Στην ιστορία των μαθηματικών υπάρχει κάποιος άνδρας που αποτελεί ίσως την πρώτη αληθινή ευφυία στο πεδίο της θεωρίας αριθμών. Μια από τι...