Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Κρυπτο-ιουδαϊκό κράτος η Ελλάδα! - Σύμφωνα με τον κύριο Μιχαλόπουλο το κράτος δεν είναι ελληνικό αλλά κρυπτο-ιουδαϊκό...