Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Η παραπληροφόρησις και η προπαγάνδα των αριστερονεοταξιτών απέκρυψε και διαστρέβλωσε τα πραγματικά γεγονότα της εποχής, έτσι ώστε να μην έχομε την δυνατότητα σήμερα να σχηματίσωμε γνώμην διαφορετικήν από εκείνην η οποία εξυπηρετεί το πρόγραμμα του αφελληνισμού και του πλήρους εξανδραποδισμού των Ελλήνων. Ο ΥΠΙΛΑΡΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΥΝΕΛΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ