Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΗ Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ!!!!!Ο ΑΙΣΧΥΛΟΣ, Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΣ- ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ! ΟΜΗΡΟΣ
 Ζούμε την τελευταίαν πράξιν της τραγωδίας του Προμηθέως Δεσμώτου! Δύο χιλιάδες χρόνια τώρα η Πατρίς μας, δεμένη με βαριά δεσμά στου μαρτυρίου της τον βράχο, βασανίζεται εξοντωτικά, από εκείνους οι οποίοι παριστάνουν τους θεούς και τους ηγέτες του κόσμου! Δύο χιλιάδες χρόνια σκλαβιάς, ατίμωσης,
σκοταδισμού. Και διά να είναι σίγουροι οι σκοτεινοί δήμιοί της, ότι ποτέ πλέον η Ελλάς δεν θα παράξει το φως των Ιδεών και του Πολιτισμού, έστειλαν τα τελευταία χρόνια τα όρνεά τους να της κατασπαράξουν το ήπαρ! Να την αποκόψουν από κάθε ρίζα, η οποία την συνδέει με τις Πηγές της υπάρξεώς της! Να σβήσουν κάθε ελπίδα αναγεννήσεως, από την ανθρωπότητα…..
Μεγάλε μας πρόγονε και μύστη Αισχύλε, πόσο μακριά και πόσο καθαρά έβλεπες! Πώς δεν σε εννόησαν ακόμη και οι συμπολίτες σου και ενόμισαν ότι εξυβρίζεις τους Θεούς!...
Τι θα συμβεί λοιπόν; Θα αφανισθεί η Ελλάς, στερουμένη την ελευθερίαν της και χωρίς των σπλάχνων της την αντοχήν; Θα σβήσει διά παντός η ελπίς από τον κόσμον; Οι ψευδοθεοί θα επιτύχουν τον στόχον τους; Ή όλα αυτά είναι ευσεβείς πόθοι και φαντασιώσεις των σκοταδιστών; Τι λες κι εσύ πρόγονέ μας Αισχύλε;…
Η αυλαία του δράματος όμως δεν πέφτει εδώ. Κάπου εδώ κοντά τελειώνει μόνον η χαρά των ψευδοθεών. Διότι αγνόησαν ότι η Ελλάς δεν είναι μία τυχαία χώρα. Είναι το δώρον της Θείας Ανάγκης στον πλανήτη, και στην Ανάγκην πείθονται ακόμη και οι Θεοί! Ο Προμηθεύς δεν αφανίσθηκε! Το σπαραγμένο του ήπαρ αναπλάσθηκε και με την εμφάνισιν του Ηρακλέους τα όρνεα νεκρώθηκαν και εκείνος ελευθερώθηκε!
Μας λέει μήπως τίποτε αυτό; Μήπως ευρισκόμαστε πολύ κοντά στην ώραν του Ηρακλέους;
Το είχεν ιδεί ο Αισχύλος πριν δυόμιση χιλιάδες χρόνια: Μετά το μαρτύριο του Προμηθέως Δεσμώτου, ακολουθεί η δικαίωσις του Προμηθέως Λυομένου και η αποθέωσις του Προμηθέως Πυρφόρου! Εμείς διατί δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε;
Όλες αυτές τις πληροφορίες, τις έχουμε καταγεγραμμένες στις κυτταρικές μας μνήμες. Κάποιοι Έλληνες διαχρονικώς εφρόντιζαν διά να μην σβήσουν αυτές οι πληροφορίες, και σήμερα εκείνοι, οι οποίοι ανέλαβαν τον τιτάνιο αγώνα της απελευθερώσεώς μας από τα δεσμά των επικυρίαρχων, μας τις επαναφέρουν εμπλουτισμένες στον νουν μας! Αυτούς τους αγωνιστάς, πρέπει να τους ακούσουμε και να συνταχθούμε μαζί τους!
Κάθε Έλληνας κρύβει μέσα του την ηρωϊκήν ψυχήν του Ηρακλέους. Η δύναμίς του, στηρίζεται στην γνώσιν και στην αλήθειαν και η έμπνευσίς του είναι το Απολλώνιον Φως. Ήλθεν λοιπόν η ώρα, ύστερα από δύο χιλιάδες χρόνια φθοροποιού παραμονής στο σκοτεινό ζώδιο των ιχθύων, αυτή η ψυχή να αφυπνισθεί! Να συνειδητοποιήσει την ουράνια αποστολή της και να ταχθεί στο στρατόπεδο του Φωτός και της Αρετής!
Αν ελευθερώσουμε μέσα μας τον Δεσμώτη Προμηθέα, αν απαλλαγούμε από τα σύνδρομα του φόβου, της ηττοπάθειας, της απόγνωσης και του φανατισμού, τότε θα αξιωθούμε να δούμε τον «αποθρώσκοντα καπνόν» της δικαιώσεως των αξιών του
Ελληνισμού και της λαμπρής επικρατήσεώς του, προς όφελος ολοκλήρου του πλανήτη! Η εσωτερική μας αναγέννησις και η σύμπνοια, θα είναι η «κίνησις της χειρός μας», διά να επακολουθήσει και της Προμάχου Αθηνάς η αρωγή!!
Ο μεγάλος μας πρόγονος Αισχύλος, μας άφησε από τα βάθη των αιώνων, ως ιεράν παρακαταθήκην, την τριλογίαν του Προμηθέως, διά να μας δείχνει την νομοτελειακήν εξέλιξιν των πραγμάτων! Οι καιροί απαιτούν μόνον την αφύπνισίν μας, την αφύπνισιν των Ελλήνων, διά να αποκαλύψουν προ των οφθαλμών μας την μάταιαν προσπάθειαν εκείνων, οι οποίοι ανοήτως προσπαθούν να σβήσουν το φως από τον Ήλιον!!...

ΠΗΓΗ:ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.

Η Γεωργία Παπαδοπούλου κοινοποίησε  {.ΕΛΛΗΝ.} Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.