Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Δημ. Καψάλα: Η κόρη του Τζεμ σύμβουλος στο υπουργείο Εξωτερικών. - Διάλεξη του Δημοσιογράφου Δημητρίου Καψάλα στις 27.11.2014 για τις τελευταίες εξελίξεις στα Εθνικά θέματα. Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427