Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Νὰ μὴν περιοριστεῖ ἡ διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση τῆς Ἑλλάδας.

 


Ἀγαπητὰ Μέλη - Ἀγαπητοὶ φίλοι,
Εἶναι γνωστὸ ὅτι σὲ ὅλο τὸν κόσμο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ποὺ φοιτοῦν σὲ Κλασικὰ Λύκεια ἔχει μειωθεῖ αἰσθητὰ τὰ τελευταῖα χρόνια, ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα δὲν ὑπάρχουν πλέον διακεκριμένα Κλασικὰ Λύκεια. Εἶναι ἐπίσης γνωστό, ὅτι σὲ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ κόσμου ἀκόμη καὶ στὴν Ἑλλάδα ἐκφράζονται ἀμφιβολίες γιὰ τὴν ἀνάγκη διατήρησης τῶν κλασικῶν σπουδῶν στὸ Λύκειο.
Σὲ μία προσπάθεια διατήρησης τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ἀξιέπαινη εἶναι ἡ πρωτοβουλία τῆς κας Εἰρήνης Ντάρτσια, Ἀναπληρώτριας Καθηγήτριας τοῦ Ἰνστιτούτου Κλασικῶν, Βυζαντινῶν καὶ Νεοελληνικῶν Σπουδῶν Κρατικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Τιφλίδας «Ivane Javakhishvili», ἡ ὁποία δημιούργησε τὴν διαδικτυακὴ σελίδα:


Ἀπευθύνουμε ἔκκληση σὲ ὅλους ἐσᾶς γιὰ τὴν συλλογὴ ὑπογραφῶν, ὥστε νὰ μὴν περιοριστεῖ ἡ διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση τῆς Ἑλλάδας.
Γιὰ τὴν ἀνταπόκριση τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ ἰδίως  τῶν ξένων, ποὺ ὑπῆρξε συγκινητικὴ καὶ ἐνθαρρυντικὴ μπορεῖτε νὰ ἀναγνώσετε ὅλo τὸ ἄρθρο στὸν παρακάτω σύνδεσμο :