Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

665 ) ΙΤΑΛΙΚΗ ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ! !

 
Καθώς μεγάλο μέρος τοῦ δημοσιοϋπαλληλικοῦ κόσμου τρέχει νά σωθεῖ ἀπό τόν κίνδυνο τῆς
ἀπόλυσης, ἡ φάμπρικα τῶν μεταπτυχιακῶν τίτλων ἔχει χτυπήσει κόκκινο.
 Καθένας πού θεωρεῖ ὅτι χρειάζεται λίγα μόρια γιά νά γίνει προϊστάμενος, νά πάρει κάποια θέση ἤ ἁπλῶς νά διασωθεῖ ἀπό τήν ἀξιολόγηση τοῦ (κάθε) Μητσοτάκη, ψάχνει νά βρεῖ τρόπο νά ἀποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδῶν, ἄν γίνεται καί χωρίς ...σπουδές.
 Ἔ, αὐτό πού κάποτε ἦταν σχεδόν μυστικό, σήμερα πλασάρεται ἐπισήμως καί γίνεται ἀναφανδόν
δεκτό ἀπό τόν ΔΟΑΤΑΠ!
 Προσέξτε τό στόρυ:
Στό ἠλεκτρονικό μου ταχυδρομεῖο φτάνει μιά μέρα ἕνα ἐνημερωτικό ἀπό ὑπηρεσιακό
γραφεῖο σχετικά μέ Μεταπτυχιακές σπουδές στήν Ἰταλία καί τηλεφωνῶ γιά πληροφορίες.
Ὁ σύνδεσμος τοῦ Πανεπιστημίου TOR VERGATA (δημόσιο Πανεπιστήμιο τῆς Ρώμης)
ἦταν στήν Πάτρα.
 Ἡ ὑπεύθυνη μέ ρώτησε ἄν γνωρίζω ἰταλικά, καθώς τό μεταπτυχιακό εἶναι στήν ἰταλική γλῶσσα. Ὅταν ἀπάντησα ἀρνητικά μέ καθησύχασε πώς αὐτό ΔΕΝ εἶναι πρόβλημα.
Τό συγκεκριμένο ἐξ ἀποστάσεως πρόγραμμα λειτουργεῖ μέσῳ ἰταλικῆς πλατφόρμας, ὅμως θά συνδέομαι μέ τούς κωδικούς μου μέσῳ Πατρῶν καί ἡ πλατφόρμα μεταφράζεται ἀπό αὐτούς στά ἑλληνικά.
 Ὅλες οἱ ἐργασίες μεταφράζονται στήν Πάτρα ἀπό τά ἑλληνικά στά ἰταλικά, ἐνῶ ἐγώ θά κάνω γιά 9 μῆνες online δύο ὧρες ἰταλικά τή βδομάδα. Θά πάω κι ἕνα διήμερο ταξιδάκι στήν Ἰταλία, στό τέλος γιά τήν παρουσίαση τῆς πτυχιακῆς. Ἡ πτυχιακή θά ἔχει μεταφραστεῖ ἀπό τό γραφεῖο τῆς Πάτρας στά ἰταλικά καί τόν τελευταῖο μήνα θά δουλεύουμε ΜΟΝΟ πάνω στή συνέντευξη πού θά γίνει στή Ρώμη.
Ἐκεῖ θά μοῦ ὑποβάλουν 2-3 ἐρωτήσεις πάνω στήν ΜΟΝΟΣΕΛΙΔΗ περίληψη πού θά ἔχουμε προετοιμάσει. Ἁπλό; Ἁπλό. Κι ἄν ὅμως κολλήσω λόγῳ γλωσσικῶν ἤ γνωστικῶν ἐλλείψεων;
Κι ἐδῶ εἶναι ἕτοιμη ἡ λύση: παρών στήν αἴθουσα θά εἶναι καί ὁ ...tutor πού θά μέ «ξεμπλοκάρει» ἄν χρειαστεῖ!!!
Κόστος συνολικά; Μόλις 4.500 εὐρώ!
Ε-Λ-Ε-Ο-Σ!!!
Δέν ξέρω τί ὁρίζεται πιά στή χώρα μας (ἤ καί στήν γειτονική μας) ὡς ΑΠΑΤΗ γιαυτό δέν θά χρησιμοποιήσω τή λέξη αὐτή γιά τήν παραπάνω διαδικασία. Συνοψίζω τίς ὑποχρεώσεις τοῦ «σπουδαστῆ» - πελάτη: Τεσσαράμισυ χιλιάρικα καί ΟΛΑ εἶναι στήν ἰταλική γλῶσσα.
 Ὅταν ἀπάντησα ἀρνητικά μέ καθησύχασε πώς αὐτό ΔΕΝ εἶναι πρόβλημα. Τό συγκεκριμένο ἐξ ἀποστάσεως πρόγραμμα λειτουργεῖ μέσῳ ἰταλικῆς πλατφόρμας, ὅμως θά συνδέομαι μέ τούς κωδικούς μου μέσῳ Πατρῶν καί ἡ πλατφόρμα μεταφράζεται ἀπό αὐτούς στά ἑλληνικά. Ὅλες οἱ ἐργασίες μεταφράζονται στήν Πάτρα ἀπό τά ἑλληνικά στά ἰταλικά, ἐνῶ ἐγώ θά κάνω γιά 9 μῆνες online δύο ὧρες ἰταλικά τή βδομάδα. Θά πάω κι ἕνα διήμερο ταξιδάκι στήν Ἰταλία, στό τέλος γιά τήν παρουσίαση τῆς πτυχιακῆς. Ἡ πτυχιακή θά ἔχει μεταφραστεῖ ἀπό τό γραφεῖο τῆς Πάτρας στά ἰταλικά καί τόν τελευταῖο μήνα θά δουλεύουμε ΜΟΝΟ πάνω στή συνέντευξη πού θά γίνει στή Ρώμη. Ἐκεῖ θά μοῦ ὑποβάλουν 2-3 ἐρωτήσεις πάνω στήν ΜΟΝΟΣΕΛΙΔΗ περίληψη πού θά ἔχουμε προετοιμάσει. Ἁπλό; Ἁπλό. Κι ἄν ὅμως κολλήσω λόγῳ γλωσσικῶν ἤ γνωστικῶν ἐλλείψεων; Κι ἐδῶ εἶναι ἕτοιμη ἡ λύση: παρών στήν αἴθουσα θά εἶναι καί ὁ ...tutor πού θά μέ «ξεμπλοκάρει» ἄν χρειαστεῖ!!!
Κόστος συνολικά; Μόλις 4.500 εὐρώ!
Ε-Λ-Ε-Ο-Σ!!!
Δέν ξέρω τί ὁρίζεται πιά στή χώρα μας (ἤ καί στήν γειτονική μας) ὡς ΑΠΑΤΗ γιαυτό δέν θά χρησιμοποιήσω τή λέξη αὐτή γιά τήν παραπάνω διαδικασία. Συνοψίζω τίς ὑποχρεώσεις τοῦ «σπουδαστῆ» - πελάτη: Τεσσαράμισυ χιλιάρικα καί ΟΛΑ μέσα.
Παίρνεις μεταπτυχιακό καί ἐπάρκεια ἰταλικῆς γλώσσας (σέ ἐπίπεδο C2 - proficiency).
Ἄρα τσεπώνεις 2 + 2 = 4 μόρια γιά τήν ἐξέλιξή σου, τήν ἀξιολόγησή σου, τόν διορισμό σου ἤ ὅ,τι ἄλλο χρειάζεσαι, χωρίς νά χρειάζεται νά ξέρεις λέξη ἰταλικά καί χωρίς νά ἔχεις
ἰδέα (φυσικά) ἀπό κάτι χρήσιμο γιά τή δουλειά σου.
 Τό μόνο πού χρειάζεσαι εἶναι ἕνα ταληράκι... Κι ὅλα αὐτά κυκλοφοροῦν στά
σχολικά δίκτυα ἁλιεύοντας πελάτες!
Πόσοι ἔχουν καί ἀξιοποιοῦν σήμερα τέτοιας «ἀξίας» χαρτιά;
Πῶς εἶναι δυνατόν τό ΔΟΑΤΑΠ νά δέχεται ἀκόμη καί τίτλους τόσο εἰκονικῶν σπουδῶν;
Τουλάχιστον οἱ ὡς τώρα γνωστές μοῦφες (σέ Ἰταλία, Βουλγαρία κτλ) τηροῦσαν καί κάποιο πρόσχημα.
 Τί λέει τό ὑπουργεῖο Παιδείας γιά ἕνα τέτοιο καραμπινάτο σκάνδαλο;
Ἐπιμένει στήν ἀξιολόγηση τῶν «ἀντικειμενικῶν» προσόντων τῶν ἐκπαιδευτικῶν;
Μήπως ἦρθε ἡ ὥρα νά καταργήσει πλήρως αὐτό τό αἰσχρό καί γελοῖο κυνήγι τῶν τίτλων καί τῶν βεβαιώσεων καί νά στρωθεῖ καθένας στή ΔΟΥΛΕΙΑ γιά τήν ὁποία πληρώνεται;

Ἀντιφωνητὴς
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ