Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΑ - Ζεύ πατέρα, αυτοπάτορα, πρεσβύτατε και δημιουργέ....

 
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΑ
Ζεύ πατέρα, αυτοπάτορα, πρεσβύτατε και δημιουργέ,
που τα γέννησες όλα, πανυπέρτατε βασιλέα,
εσύ που εξουσιάζεις τα πάντα και είσαι αυτοόν και αυτοένα
όπως και όσο δυνατόν, πιο καλά τα έκαμες  χωρίς ρομφαία
Σπλαχνίσου και σώζε με όλα τα όντα και εμάς
σε τούτη την ωραία  σφαίρα που  μας ανέθεσες
να ζήσουμε εν ειρήνη και να υψωθούμε ψυχοπνευματικά
όπως ώρισες το πεπρωμένο μας, καθώς έπρεπε.
Και σεις θεοί, επιφανή παιδιά του Διός
που άρχετε σε μας δια του παραδείγματος
ποτέ μην παύσετε να μας καθοδηγείτε στο καλό
και μακριά από τους κακούς  ηγέτες  του εγκλήματος
Ευτυχισμένοι είναι και αυτοί
που δεν αμελούν κανένα κοινό καλό στο γένος τους.
γιατί γνωρίζουν ότι  φροντίζουν για  αυτά
και οι  σοφοί
και   εκτελούν  προς την πατρίδα  το χρέος τους
*Αμφικτύων
23 /10/ 2014
*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης,
Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων λογοτεχνών