Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 2014


ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ΧΡΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ......, ΧΡΗΜΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ...., ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ........, ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ..... ΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΠΡΟ-ΜΜΕ ! ! ! !  ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟ ΠΑΡΤΕ ΤΑ ΌΛΑ ! ! ! ! ΌΛΑ !   ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΠΟΥΚΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ......

 Εγκληματική οργάνωση Σαμαροβενιζέλου 


npazaitis@hotmail.com