Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Δημ. Καψάλας: Γιατί ευεργετούμε την Αλβανία; 1/2 -- Διάλεξη του Δημοσιογράφου Δημητρίου Καψάλα στις 16.10.2014 για τις τελευταίες εξελίξεις στα Εθνικά θέματα. Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427