Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 09.10.2014 - ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα ἀποτελεῖ στοιχεῖο τῆς ἐθνική μας ταυτότητας καὶ κατ' ἐξοχὴν μέσο μορφοποίησης τοῦ Πολιτισμοῦ μας.


epigrafes 
Ἀγαπητὰ Μέλη - Ἀγαπητοὶ Φίλοι,

ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα ἀποτελεῖ στοιχεῖο τῆς ἐθνική μας ταυτότητας καὶ κατ' ἐξοχὴν μέσο μορφοποίησης τοῦ Πολιτισμοῦ μας. Ἂν λοιπὸν δὲν δείξουμε τὴν δέουσα προσοχὴ γιὰ τὴν προστασία τῆς Ἑλληνικῆς στὸ πολυπολιτισμικὸ περιβάλλον ποὺ ζοῦμε, τότε ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος συρρίκνωσης της.
Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὴν προσπάθειά του νὰ προασπιστεῖ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα ἀπὸ τὴν ἀθρόα εἰσροὴ ξένων λέξεων δημιούργησε τὴν ὁμάδα «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ» στὸ Facebook (https://www.facebook.com/groups/679156662138043/?fref=ts).
O Ὀργανισμός μας, ὁ Γλωσσικὸς Ὅμιλος Βόλου καὶ μεμονωμένα ἄτομα – φίλοι τοῦ Συλλόγου, ὅπως ὁ κος Γεώργιος Πεκλάρης ἔχουν ἀσχοληθεῖ ἐκτενῶς μὲ τὸ θέμα τῆς ἀναγραφῆς τῶν ἐπιγραφῶν τῶν καταστημάτων στὴν Ἑλληνική, στέλνοντας κατ' ἐξακολούθηση ἐπιστολὲς διαμαρτυρίας στὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, χωρὶς νὰ ἔχουν λάβει μέχρι τώρα ἀπάντηση. Σὲ μία ὕστατη προσπάθεια θὰ ἀποστείλουμε ἄλλη μία ἐπιστολή, εὐελπιστώντας νὰ τύχει ἀπαντήσεως.
Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ καλοῦμε ὅλους ἐσᾶς ποὺ ἐνδιαφέρεστε νὰ ἐπιβεβαιώσετε τὴν συμμετοχή σας στέλνοντας ἠλεκτρονικὸ μήνυμα στὴν διεύθυνση odeg@odeg.gr ἢ ὅσοι ἔχετε Facebook νὰ δηλώσετε συμμετοχὴ στὴν ὁμάδα μας καὶ νὰ προωθήσετε τὴν ἐπιστολὴ ποὺ θὰ δημοσιευτεῖ τὶς ἑπόμενες μέρες. 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά.