Σάββατο, 2 Αυγούστου 2014

598 ) CorfuSite: ΤΑ ΟΡΦΙΚΑ Ιωάννου Δ Πασσά Εκδόσεις: Εγκυκλοπαίδεια... - ΤΑ ΟΡΦΙΚΑ Πού εκδίδονται σήμερον διά πρώτην φοράν εις την Ελλάδα αλλά και εις Παγκόσμιον επίπεδον με καταπληκτικές και αδιάσειστες Αστρονομικές διαπιστώσεις του έξοχου Έλληνος Αστρονόμου ΚΩΝΣΤ. ΣΤ. ΧΑΣΑΠΗ, αποδεικνύουν παρά τας ψευδολογίας και τας παραποιήσεις της Προϊστορίας μας από τους ξένους δήθεν Ιστορικούς, την Παναρχαίαν καταγωγήν της Ελληνικής Φυλής και την απαρχήν και συνέχειαν του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος...

 Αποτέλεσμα εικόνας για ο ορφεας
Εικόνα από : http://www.mixanitouxronou.gr

 ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ:
CorfuSite: ΤΑ ΟΡΦΙΚΑ Ιωάννου Δ Πασσά Εκδόσεις: Εγκυκλοπαίδεια...: Ο Ορφεύς είναι ίσως η μεγαλύτερη φυσιογνωμία της Ελληνικής Παράδοσης και ο Ορφισμός βρίσκεται στο κέντρο της ελληνικής ψυχής.