Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Κρυπτο-ιουδαϊκό κράτος η Ελλάδα! -- Σύμφωνα με τον κύριο Μιχαλόπουλο το κράτος δεν είναι ελληνικό αλλά κρυπτο-ιουδαϊκό...