Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Γεώργιος Παπαδόπουλος 6/6 -- Η Κηδεία του Γεώργιου Παπαδόπουλου. (5 Μαΐου 1919 - 27 Ιουνίου 1999)