Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

ΠΛΑΤΩΝΟΣ - TIMAIOΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ)

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Μου
φαίνεται ότι θα ανταμειφθώ γενναιόδωρα και υπέροχα για τη φιλοξενία που σας
πρόσφερα με τα λόγια μου. Μπορείς λοιπόν, Τίμαιε, να αρχίσεις αμέσως την ομιλία
σου, αφού επικαλεστείς τους θεούς, όπως απαιτεί η συνήθεια.
ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ >ΠΛΑΤΩΝΟΣ - TIMAIOΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ)