Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Ζωή και υγεία: Tο 95 % των ασθενειών, αφανίζονται με την πυθαγόρε...

KANE KLIK>Ζωή και υγεία: Tο 95 % των ασθενειών, αφανίζονται με την πυθαγόρε.
Ολίγα Περί Πυθαγόρειας Διατροφής

Ιπποκράτης:

«Εκείνο που διατηρεί την υγεία είναι ισομερής κατανομή
και ακριβής μείξη μέσα στο σώμα των δυνάμεων (= ισονομία) του ξηρού, του
υγρού, του κρύου, του γλυκού, του πικρού, του ξινού και του αλμυρού.
Την Αρρώστια την προκαλεί η επικράτηση του ενός (=μοναρχία). Η θεραπεία
επιτυγχάνεται με την αποκατάσταση της διαταραχθείσας ισορροπίας, με τη
μέθοδο της αντίθετης από την πλεονάζουσα δύναμη».


Tις αντιλήψεις αυτές τις βρίσκουμε ακέραιες στον Ιπποκράτη.

Η ακριβής
μείξη, η ισονομία, η συμμετρία, η αρμονία, βρίσκονται στη βάση των
δογμάτων των Πυθαγορείων και του Ιπποκράτη.

Κι εδώ, όπως θα δούμε, μας
εντυπωσιάζει ο νόμος της αναλογικότητας!